Březen 2008

Miroslav Verner

31. března 2008 v 16:50 Archeologové a Egyptologové
MIROSLAV VERNER
Odkud jsem
Narodil jsem se 31. října 1941 v Brně, ale vyrůstal jsem na severní Moravě v městečku Štíty, kde byl otec veterinářem. Tento obvod v bývalých Sudetech mu byl přidělen krátce po válce - po promoci, kterou oddálilo zavření českých vysokých škol nacisty. Tam jsem žil až do doby, než jsem nastoupil na vysokou školu.
Čím vším jsem byl
Po střední škole jsem pracoval dva roky jako dělník ve Štítech.
Nejdříve na pile ve dřevařských závodech, později ve stavebním podniku. Manuální práce a statut dělníka byly podmínkou, abych se mohl hlásit na studium egyptologie, která je náplní a smyslem mého života.
Co se mi v životě asi nejvíc povedlo
Snad že jsem dal dohromady tým velmi talentovaných a pracovitých odborníků - egyptologů a archeologů -, že naše pracoviště získalo v Egyptě velkou a slibnou archeologickou koncesi a že si náš tým získal respektované mezinárodní postavení. Vědecké monografie a články a popularizace oboru, to je jen rutina, vedlejší produkt na této cestě.
Můj nejbližší velký úkol
Spolu s týmem nejmladších spolupracovníků pracuji na několikasvazkovém anglicky psaném díle o Neferefreově pyramidovém komplexu, našem dosud největším archeologickém objevu v Egyptě. Věřím, že se knihu podaří připravit k vydání během několika let.

Testík o Egyptě

27. března 2008 v 6:54 | Dominika Vaněčková |  Bleskovky a Ankety
Egypt je to úžasná země , která je velmi oblíbená !!!
Malý testík , který si můžete okopčit a předávat dál.
Nejde sice doplňovat přímo do, ale můžete psát do komentíků odpovědi !!!:)
1)Egyptem protéká jedna z nejdelších řek světa - Nil. Víš, kolik kilometrů měří od pramene až ke Středozemnímu moři, do kterého se vlévá?
A)6600 km
B)3000 km
C) 100 km
2)Na jakém místě se ti naskytne pohled na tyto tři nejslavnější egyptské pyramidy?
A)v Luxoru
B)nikde, je to fotomontáž
C)v Gíze
3) Komu nebo čemu se ve starověkém Egyptě říkalo faraon?
A)vysokému hodnostáři
B)panovníkovi
C)broukovi

4)Co je to egyptologie?
A)název nemoci hrozící v Egyptě
B)věda, která zkoumá egyptskou přírodu
C)věda, která se zajímá starověkým Egyptem
5) Které ze zvířat začalo žít s lidmi právě v údolí Nilu, ve starověkém Egyptě se stalo posvátným zvířetem a dnes je to náš oblíbený domácí mazlíček?
A)kočka
B)velbloud
C)papoušek
6)Starověcí Egypťané uctívali řadu bohů. Nejvýznamnějším byl Horus -bůh Slunce a světla. Jaké zvíře je s tímto bohem spojováno?
A)čáp
B)sokol
C)orel

Egyptský horoskop - úvod

23. března 2008 v 12:38 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie

Egyptský horoskop


V kultuře starého Egypta byla astrologie považována za dar bohů. Jednotlivá znamení byla spojována s různými bohy a jejich vlastnostmi. K určitému božstvu bylo vždy přiřazeno i vymezené období roku. Znamení bohů bylo celkem jedenáct. Každé z nich mělo vlastní charakteristiku, která vycházela jednak z egyptské kultury a jednak z pozorování lidského chování.

Starý Egypt má pro své obdivovatele přímo magické kouzlo. Inspirují se jím malíři, architekti, filmoví tvůrci i módní návrháři. Je pravda, že hloubka poznání v této kultuře je přinejmenším pozoruhodná. Vyzkoušejte starý horoskop, kterému věřili tehdejší Egypťané. Třeba zjistíte, že lidská zkušenost překonává bariéru věků.
Amon-ra (30.1. - 1.3.)
Mut (2.3. - 3.4.)
Isis (4.4. - 6.5.)
Horus(7.5. - 8.6)
Geb (9.6. - 12.7.)
Sechmed (13.7. - 14.8.)
Toth (15.8. - 16.9.)
Seth (17.9. - 20.10)
Osiris (21.10 - 25.11)
Anubis (26.11. - 28.12.)
Hathori (29.12. - 29.1.)

Egyptský horoskop-Hathor

23. března 2008 v 12:38 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie

EGYPTSKÝ HOROSKOP: Hathor - strážkyně milenců

Podle různých pramenů existuje dokonce i horoskop egyptský. Nevyskytují se v něm však zvířata, ani různá obvyklá znamení, ale přímo samotní egyptští bohové. 29. prosince až 29. ledna se ujímá vlády bohyně HATHORHathor, strážkyně milenců, patřila k nejsložitějším egyptským božstvům. Ochraňovala ženy a děti a byla spojována se smrtí a znovuzrozením. Nositelé tohoto boha jsou moudří, vytrvalí a aktivní. V jejich složité povaze se nachází mnoho rozporů, tito lidé chtějí být za každou cenu radikální a "jiní"...
EGYPTSKÝ HOROSKOP HATHOR 29.prosinec - 29.leden Hathor, strážkyně milenců, patřila k nejsložitějším egyptským božstvům. Ochraňovala ženy a děti a byla spojována se smrtí a znovuzrozením. Pomáhala ženám při početí a porodu nebo vítala duše v podsvětí a občerstvovala je jídlem a pitím. Nejčastěji se objevovala v podobě strašidelného zvířete, dílem krokodýla, dílem lva a dílem hrocha. Nositelé tohoto boha jsou moudří, vytrvalí a aktivní. V jejich složité povaze se nachází mnoho rozporů, tito lidé chtějí být za každou cenu radikální a "jiní". Kladou velký důraz na to, aby se odlišovali od ostatních, sami ale nechtějí nic měnit. Stále přicházejí s novými myšlenkami a nápady, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí, což mívá za následek časté nepochopení a zklamání. Z těchto nálad je ale vyléčí další skvělý a originální nápad. Pokud dojde k jeho realizaci, potřebují nezbytně pomoc jiných lidí, neboť postrádají dostatek síly a vůle dotáhnout věc zdárně do konce. Tito lidé mají velkou představivost a intuici, která jim umožňuje rozpoznat skryté souvislosti. Pro svůj přehled jsou často žádáni o radu nebo pomoc. Zdánlivě se tito lidé nedají snadno "vykolejit" kritikou druhých, ale za jejich lhostejným zjevem se skrývá hluboké pokoření. Přes tento stav se ale umí rychle přenést. Jsou velkorysí a tolerantní k chybám a prohřeškům druhých. Nesnášejí omezování svobody a nevydrží dlouho na jednom místě. Tyto lidi vzrušuje vše nové, proto stále vyhledávají nové a zajímavé lidi. Potřebují tolerantního a chápajícího partnera, za což se mu odvděčí oddaností a věrností.Příjemný den(čerpáno-přišlo mailem)

Horoskop bohů1

23. března 2008 v 12:36 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie
Anubis (26.11. - 28.12.)
Bůh Anubis byl symbolem hranice mezi životem a smrtí.
Lidé narozeni v tomto znamení milují riziko, dobrodružství a hazard. Nestále se vrhají do nových věcí s očima plných úžasu. Tito lidé milují život, ve kterém se něco děje, svět plný vzrušení. Jejich charakteristickým rysem je cílevědomost. V podstatě jsou sobečtí, dělají, co se jim zrovna zlíbí. Chráněnci boha Anubise jsou nezávislí, jedineční a dokážou se nadchnout pro každou hloupost.
Usir (21.10. - 25.11.)
Usir byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody.
Nositelé tohoto znamení jsou lidé s velmi bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a zvídaví. Vždy chtějí věcem přijít na kloub za každou cenu. Svými dotazy můžou být dost nepříjemní. Jakmile se někdo pokusí lhát jim, je mu to k ničemu, zrozenec v tomto období lež stejně odhalí. Ale své pocity dokážou mistrně maskovat, takže ostatní někdy ani neví, co si opravdu myslí. Ve svém chování jsou také nevypočitatení. Charakterizuje je příklon ke všemu záhadnému a mystickému.

Sutech (17.9. - 20.10.)
Sutech je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště.
Lidé narozeni v tomto období touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se nikdy nedostaví. Neustále je bude trápit úzkost z nesprávné volby. Jsou to nekompromisní bojovníci za pravdu. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými prostředníky mezi znepřátelenými skupinami, v každé situaci dokážou najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření.
Toth (15.8. - 16.9.)
Tento bůh je patronem všech astronomů, léčitelů a kouzelníků. Vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí.
Lidé narozeni v tomto období jsou velmi praktičtí, produktivní, pečliví a přesní lidé. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví. Na ostatní lidi působí tajemně a hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí. Zrozenci jsou velmi obětaví a dokážou pomoci, toho ale ostatní často zneužívají. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné.

Sachmet (13.7. - 14.8.)
Bohyně Sachmet je symbolem světla a jasu. Je to lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti.
Lidé, narozeni v tomto období, se vyznačují pevnou vůlí, sebevědomím, cílevědomostí a vytrvalostí. O sobě nemají pochybnosti, považují se za nejlepší. Mají silný instinkt. Mají skvělé pozorovací schopnosti, všímají si věcí, o které ostatní vůbec nezavadí.

Geb (9.6. - 12.7.)
Tento bůh symbolizuje mateřství, bdí nad plodností, úrodností a sklizní.
Lidé narození v tomto znamení jsou pravýmiromantiky, žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlýchčarodějnicích, které chtějí překazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém aklidném životě. Ale jelikož dobře vědí, že sen je pouhým snem, trpí pesimistickou povahou.Jsou spolehliví, zdrženliví, skromní a klidní.Vynikají v umění empatie, druhýmrozumějí, chápou jejich bolesti a starosti jako málokdo.Zrozenci tohoto období jsoupilní, pečliví, při řešení pracovních úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na něnespěchejte.V lásce jsou milí, citliví, starostlivě láskyplní.

Horus (7.5. - 8.6.)
Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Eset a boha Usira. Chránil divokou zvěř.
Lidé narození v jeho znamení vynikají touhou po seberealizaci. Mají vrozenou potřebu uplatnit se. Vyznačují se vynalézavostí, obratností, sílou a vynikající paměťí. Dokážou nahromadit neuvěřitelné množství informací, jsou skvělými řečníky, v diskuzi jim nikdo nestačí. Jejich upovídanost je pověstná. Chcete-li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději jim to neříkejte. Jsou roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou zato velmi vynalézaví, jsou mistry flirtu.Eset (4.4. - 6.5.)
Eset je nejznámější egyptskou bohyní, je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Eset je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Usirovi.
Lidé narozeni v tomto znamení jsou všestranně nadaní a charakterizuje je klidná a trpělivá povaha. Mají v sobě hlubokou sílu a vůli. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Bývají přizpůsobiví a nebrání se ničemu novému. Rychle se rozhodují a spoléhají spíše více na vlastní dojmy a zkušenosti, než na rady druhých. Většinou jsou to optimisté, ve kterých vždy přežívá naděje. Jsou to přirozeně veselí, vtipní a společenští lidé.Mut (2.3. - 3.4.)
Krásná bohyně Mut byla manželkou boha Amona a je jednou z nejstarších egyptských bohyň. Měla lidskou podobu a supí čelenku na hlavě.
Z těchto lidí vyzařuje osobní kouzlo a bystrost, dokážou chápat podstatné v mezilidských vztazích. Jsou obdařeni předvídavostí, intuicí a přitažlivostí. Někdy jsou ale poněkud netrpěliví.
Jsou též praktičtí a dokážou si zorganizovat své úkoly. Vyhovují cizím přáním a vždy přijdou na pomoc. Když se jim něco nelíbí, dokážou vybuchnout, ale to však netrvá dlouho. Jejich smysl pro krásu se pojí s tvůrčím nadáním.Úspěch i peníze jsou pro ně důležité, ale zároveň potřebujou cítit obdiv a uznání.

Amon / Rea (30.1. - 1.3.)
K nějvýznamějším bohům starověkho Egypta patřil Amon - je bohem vzduchu a dechu, také bůh plodnosti, jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. Později se jméno Amon spojilo se jménem slunečního boha Rea.
Staří egypťané věřili, že narodit se v tomto znamení znamená veliké štěstí. A to proto, že život poskytne těmto zrozencům velké příležitosti. Jsou oroginální, nezávislí, plní geniálních myšlenek. Jsou to v podstatě realisté až utopisté, vždy věří v lepší zítřky. Rozhodně by se jim jejich nápady ale neměly vymlouvat, jelikož jsou pozoruhodně paličatí a za svými ideály kráčí, ať to stojí co to stojí. Pověstná je jejich fantazie a nadšení pro věc. V citech jsou velkorysí, někdy možná až příliš. Někdy sice máte pocit, že jim na vás vůbec nezáleží, ale nenechte se zmýlit. Jejich city jsou upřímné, pouze poněkud zdrženlivé. Bývají věrnými, oddanými a spolehlivými přátely.


Hathor (29.12. - 29.1.)
Byla vládkyní žen a patronka zasvěcených, symbolizovala smrt a znovuvzrození. Ochraňovala ženy a děti a pomáhala ženám při počení a porodu.
Nositelé tohoto znamení jsou moudří. Svými myšlenkami a nápady často šokují okolí, které je nechápe.Tito lidé jsou originální za každou cenu, vydělují se ze společnosti a ohrnují nos nad druhými.Chtěli by, aby všechno klapalo podle jejich řádu. Domnívají se, že dospěli k dokonalosti.Jenom je raději nekritizujte, boží dokonalosti se nic nevytýká, boží dokonalost je prostě dána a vy se s ní musíte vyrovnat. Jsou to velmi oddaní, vděční a milující partneři, kteří vás nikdy nenechají padnout do prachu životních cest.

Kočky

23. března 2008 v 12:25 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky
Něco z historie
Již staří Egypťané měli kočky ve velké vážnosti. Kult koček došel až tak daleko, že i některé své bohy uctívali v kočičí podobě. Již hluboko před naším letopočtem se v Egyptě vyskytovaly kočky zvláštního zbarvení - tmavě tečkované.
Egyptská mauDnešní egyptská mau (mau = kočka) nevznikla v Egyptě, jak by se mohlo vzhledem k názvu předpokládat. Byla znovu vyšlechtěna z káhirských pouličních koček v polovině 20. století.
Za své "vzkříšení" vděčí toto nádherné tečkované plemeno Natalii Trubecké - šlechtičně z vlivné ruské rodiny. Když byla na začátku 50. let v Římě, kde pracovala jako ošetřovatelka či chůva, dostala od nějakého chlapce v krabici od bot stříbrně tečkované kotě (kočičku) - kotě se k němu zjevně dostalo z nějakého velvyslanectví z Blízkého Východu. Trubeckou překvapil vzhled kočičky a rozhodla se, že se o ní dozví víc. Její pátrání vedlo až k egyptským mau, které byly předváděné v Itálii před válkou, ale v té době byly na vymření. Rozhodla se je zachránit. Začala s černým kocourkem Gregorio a Lulu, stříbrně tečkovanou kočičkou. Pak využila diplomatických vlivů a pořídila si z Itálie další, jedním z nich byl Geppa, kouřový kocourek. První vrh se narodil u Trubecké v Itálii v roce 1953, druhý v roce 1954. V roce 1956 emigrovala do USA, vzala s sebou tři kočky a založila chov. stanici Fatima. Oficiálního uznání se plemeno dočkalo v r. 1958 v USA.
Ze Států se plemeno opět dostalo do Evropy, teď se moderní plemeno vrací zpět do Států. Začátkem 80. let minulého století byly objeveny bronzové mau dokonce v New Delhi v Indii.
Egyptská mauPovaha
Egyptská mau je velmi společenská a kontaktní. Velmi ráda má společnost dalších koček, většinou se však snaží zaujmout vůdcovské postavení. Miluje také svou lidskou smečku, ráda se mazlí, projevuje svou lásku někdy až přehnaně.
Jsou to kočky velmi vitální, temperamentní, hravé, přítulné, zvídavé a otevřené, které se stanou platným členem své rodiny a chtějí být u všeho dění v rodině.

Egyptská mauTyp
Egyptská mau je robustní, elegantní kočka vážící od 2,5 do 5 kg, s mírně delší srstí než u siamských koček, které svým vzhledem připomíná, s klínovitou hlavou, velkýma, šikmo posazenýma očima a velkýma ušima.
Charakteristickým znakem plemene je nejen ojedinělé tečkované zbarvení, ale také zvláštní kresba ve tvaru scarabea na čele.
Chová se ve třech barvách - stříbrné (stříbrná s tmavými tečkami), bronzové (broznová s tmavými tečkami) a kouřové (tmavá srst s bílou podsadou a s hustými stínovými skvrnami). Existují ještě modré, ale nejsou uznaná

Kočka

23. března 2008 v 12:23 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky

Egyptská mau je elegantní, ztepilá kočka s robustním svalnatým tělem. Má přátelskou, hravou a přítulnou povahu.

PLEMENO:
Krátkosrstých koček.
PŮVOD:
Egyptská mau byla vyšlechtěno v USA v roce 1950 z pouličních káhirských koček. Snad se jim klaněli i dávnověcí Egypťané. Na čele zvířat se do dnešní doby udržuje charakteristická kresba ve tvaru brouka Skarabea, a velice připomínají posvátnou egyptskou kočku ("mau").
VELIKOST:
Egyptská mau je robustní kočka.
HMOTNOST:
V rozmezí 2,25 až 5 kg.
SRST:
Na těle je hustá a hedvábná, je však delší než u Siamských nebo Orientálních koček, které Egyptská kočka svým zevnějškem připomíná.
Jsou zaregistrovány čtyři druhy Egyptské mau:
1.)prokvétající, se skvrnami barvy dřevěného uhlí;
2.)medová, s tmavými skvrnami;
3.)kouřová, srst je barvy dřevěného uhlí, podsrstí je bílé, skvrny černé;
4.)olověné, s tmavě-šedými nebo hnědými skvrnami na bledém žluto-hnědém nádechu. Všechny skvrny jsou prodloužené.


HLAVA:
Hlava má zakulaceně klínovitý tvar.
NOS:
Dlouhý.
UŠI:
Jsou velké, daleko vzdálené od sebe, bledě-růžové, na konci mohou mít střapečky; uvnitř pokryté krátkou hustou srstí.
OČI:
Velké, šikmo posazené, bývají zelené, žluté, ořechové.
TĚLO:
Elegantní, ztepilá kočka s robustním svalnatým tělem. Dospělí kocouři mívají silný zátylek a pevné plece. Zadní nohy jsou delší než přední. Tlapy jsou oválné, tenké a půvabně jemné.
OCAS:
Středně dlouhý, u kořene silný.
CHARAKTER:
Egyptská mau má přátelskou, hravou a přítulnou povahu.
PÉČE:
Egyptská mau nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
CHOVATELSKÉ ORGANIZACE, KTERÉ PLEMENO UZNÁVAJÍ:
FIFé, CFA, TICA


Historie

23. března 2008 v 12:21 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky
HISTORIE
Kočky jsou nádherná a inteligentní zvířata, která si dokáží získat přízeň, mazlit se a dělat na gauči živé polštáře, ale dokáží si zjednat pořádek a zaujmout vůdcovské postavení, o které se nebojí bojovat. Už možná díky své překvapivé síle ať už duševní i fyzické, schopnosti být nad věcí a eleganci se staly božstvem v podobě staroegyptské bohyně životodárného tepla. Kočky byly po smrti mnohdy mumifikované a zabití jakékoli kočky se přísně trestalo. Bohužel do dnešní doby se mumií koček dochovalo jen málo, protože se barbarsky na konci devatenáctého století používaly jako palivo na lodích. Přesto je známo, že se v Egyptě uctívaly kočky s atipickým zbarvením - černé tečkování. Po pádu egyptské říše tyto kočky zcela vymizely, staly se zapomenutým plemenem a téměř dva tisíce let čekaly na své znovuobjevení.
JAKO FÉNIX Z POPELE
Dnes uznávaná kočka vznikla z potulných káhirských koček v padesátých letech díky ruské šlechtičně Natalii Trubecké, bohyně kočka Egyptská mau (=kočka) se vrátila. Když byla tato vlivná šlechtična na počátku padesátých let dvacátého století v Římě, kde pracovala jako chůva, dostala od nějakého chlapce v krabici malé zvláštní kotě, které ji ihned zaujalo. Chlapec získel zřejmě koťátko z nějakého velvyslanectví z Blízkého východu. Trubecká chtěla o svém mazlíčkovi zjistit vice. Její hledání přineslo plody, šlechtična se ve svém pátrání dostala až k uctívaným kočkám starého Egypta, Egyptským mau, jež byla předváděna ještě před válkou v Itálii. Plemeno bylo nutno zachránit, jinak by se nadobro ztratilo ze zemského povrchu, rozhodla se je zachránit. Začala s černým kocourkem Gregorio a stříbrně tečkovanou kočkou Lulu. Sháněla další kočky, které by připomínaly téměř vyhynulé plemeno. První vrh se narodil v Itálii roku 53 a druhý o rok později. PO dvou letech emigrovala do USA, kam s sebou vzala tři kočky s nimiž založila chov (stanici Fatima). V roce 1958 se Egyptské mau dostalo oficiálního uznání. Ze států se staronové plemeno dostalo do Evropy. Jako Fénix z popele vstalo toto plemeno aby jej mohli lidé dál "uctívat", ačkoli jeho zlatá éra zkončila ještě před naším letopočtem.
POVAHA A TYP
Egyptská mau je společenská kočka, jíž nevadí ostatní kočky v blízkém okolí, přesto se snaží, logicky, zaujmout vůdcovské postavení. Zbožňuje svou lidskou smečku, je přítulná a mazlivá a svou lásku dává najevo. Kočky to jsou temperamentní, vitální, zvídavé a hravé a nehodlají být poslední.
Egyptská mau je robustní, přesto elegantní kočka, jejíž váha se pohybuje kolem 2,5 kg až 5 kilogramů. Má mírně delší srst než siamská kočka, jež se jí podobá. Její hlava je klínovitého tvaru s šikmo posazenýma očima a velkýma ušima. Její srst je tečkovaná, jejíž zvláštnost doplňuje tmavá kresba ve tvaru scarabea (další spojitost s Egyptem?!). Jako většina ušlechtilých plemen jsou i zde uznávané barvy a to: bronzová (barva bronzu s tmavými tečkami), kouřová (tmavá srst s bílou podsadou a stínovými skvrnami) a stříbrné (astříbřitá s tmavými tečkami), samozřejmě, že tato kočka vyskytuje i v jiné barvě a to modré, ta však není uznáná.

Snář ... Egypt.. ale také ne ... je z různých světů

23. března 2008 v 12:19 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie

Snář a něco k tomu

Mini snář
* AGRESE
snaha skrýt v sobě své pravé já, neochota přiznat si problém
* BOUŘE vzplanutí emocí, touhy nebo pudů, extrémní duševní neklid, problém, který už nesmíš přehlížet
* CESTA stojíš na rozcestí, rýsuje se před tebou nový směr, kterým se začne ubírat tvůj život
* DUM lidské tělo a osobnost, podle toho, co se v domě děje nebo jaký je, poznáš, co se děje v tobě
* HÁDKY prožíváš vnitřní konflikt, perou se v tobě dvě strany člověka
* HODINY srdcem cítíš, že stojíš před důležitým rozhodnutím
* HVĚZDA ukazuje ti směr, kterým by ses měla dát, tvůj osud
* CHLAD cítíš-li ve snech chlad, znamená to, že stále neúspěšně usiluješ o osobu opačného pohlaví
* JED cítíš se provinile, někomu jsi v minulosti možná i nerada ublížila
* JÍST buď se chceš nějaké věci zbavit (trháš ji zuby), nebo to znamená pevné spojení s ostatními postavami ze snu, někdy až manželství
* KAMENY vnitřní únava, nechuť cokoli dál řešit, vyčerpání z nahromaděného stresu
* KVĚTINY rozkvět osobnosti často díky novému, rozvíjejícímu se vztahu, nový příliv energie do organismu
* LÉTÁNÍ snaha uniknout zodpovědnosti a každodenní jednotvárnosti
* MĚSÍC je čas na rozhodnutí, které už dlouho odkládáš, spolehni se při tom čistě na svou intuici
* MÍČ znamená varlata, hrát si s míčem se proto rovná touze po sexuálních hrátkách
* MRAKY prahneš po úniku a snadné cestě ven, stavíš si vzdušné známky, taky znak plodnosti a obnovy
* NÁBYTEK potřebuješ domov, cítit klid a mít jistotu, že se můžeš někam schovat
* NEHODA sama sebe trestáš, abys utišila svědomí
* NOS větříš nebezpečí, buď ostražitější a ne tak důvěřivá, může přijít něco, co tě položí na lopatky
* OHEŇ vášeň a touha, symbol rychlého a citově bohatého života, požár je znamení trochu se zklidnit
* OSTROV vysněný cíl, ideální stav věcí, jak by sis je představovala, taky potřeba být nějaký čas sama
* PAVOUK ukazuje na tvou zálibu pohlcovat a přisvojovat si věci ostatních, zvlášť mužů
* PENÍZE množství peněz ve snu znamená stejné množství času nebo energie, někdy i lásky
* POKLAD symbol usmíření, smíření s realitou, s nějakým starým problémem nebo objevení něčeho nového a hezkého
* PROVAZY dva významy: těsný vztah s matkou nebo penis
* PTÁCI neklid, protikladné myšlenky a pocity poletující kolem a vztahující se k jednomu problému
* ROSTLINY vnitřní vývoj a růst
* RYBY tíseň z něčeho neznámého, co ti ale nutně nemusí ublížit, zamysli se hlouběji nad svými problémy
* SLÉZAT (HORU) usiluješ o úspěch a máš vysoké ambice, chceš vyniknout nad všemi ostatními
* SMRT konec něčeho starého a začátek něčeho nového, vyproštění se z nepříjemných povinností
* SVATBA myšlenky na smrt, věci se rýsují černě a beznadějně
* ŠKOLA utrpěla jsi šok, který se ti pořád vrací, sen ti ukáže, čeho se přesně týkal

Staroegyptský snář
Starověcí Egypťané věřili, že jejich sny ovlivňují každodenní život a vykládání snů proto bylo cenným způsobem předpovídání budoucnosti.
Ze starověkého Egypta se dochovala sbírka textů, které jsou dnes známé jako snáře. Skládají se z možných průběhů snů, to, na co sen poukazuje, se satne v životě toho, komu se sen zdál.

Čarodějný snář
Ve snu uvidíte:
Měsíc-nečekané štěstí,měsíc v novu-velice příznivá doba pro zamilované
Ryby-jedna ryba předpovídá blahobyt,několik ryb-četní přátelé ti chtějí pomoci
Stůl-znamená rodinné štěstí
Svíčka-hořící,očekávej dopis s dobrými zprávami
Věštkyně-dostaneš dobré zprávy v nejméně čekané chvíli
Když se ti zdá:
Rande-být na rande-zrada,chystat se na rande-nečekaný cit
Soupeřka-snít o soupeřce je příznivý sen,tvá přání se splní
Ústa-velká ústa znamenají naději ve velkébohatství,malá-bídu,sešklebená ústa předpovídají hádku v rodině
Hádka-předpovídá velké štěstí v lásce
Pes-vidět ve snu svého psa je dobré znamení,týkajících se přátel,cizí-symbolizuje nepřátele
Želva-velké rodinné štěstí a opětovaná láska
Drak-větší změnu bydliště
Žába-sčen o žábě je dobré znamení,zisk pro obchodníka,dobrá úroda,štěstí pro zamilované
Apoštoly viděti - radostná zpráva
Bič v ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
Cvrčka slyšeti - štěstí
Čokoládu viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar
Dáma - mrzutost
Erb viděti - vysokou službu obdržeti
Fazole jísti - nemoc, také špatná pověst, sázeti - nové zaměstnání
Hady viděti - málo nového uslyšíš
Chleba zadělávat viděti - užitek
Inzerát číst v novinách: jste nerozhodní
Dětský snář
AUTOBUS-velké auto,které může přepravit spoustu lidí,ukazuje,že dítě potřebuje mít kolem sebe stále lidi.Není žádný bojovník-samotář.

BOTA-když bota tlačí nebo se dítěti nelíbí,něco ho skličuje,necítí se ve své kůži.znamená to také však,že je příliš náročné a mělo by se více přizpůsobit okolí

ČARODĚJNICE-varuje před špatnou psychikou a nespokojeností.často představuje matku nebo jinou osobu,která jej nadměrně svazuje

DRAK-symbolizuje boj se sebou samým ,vzepření se pocitům.může však znamenat i to,že potomek je přetěžován nebo naopak až příliš rozmazlován

FASÁDA-líčí to,jak o sobě samo smýšlí před druhými.popraskaná jej nabádá,aby na sebe více dbalo.pěkná vyjadřuje spokojenost

HRAČKA-je symbolem tajných přání.když dítě ve snu hraje si,chtělo by prožít bezstarostný den

CHODBA-popisuje úzkost.potomek má potíže a hledá ,,ventil" který by mu umožnil najít východisko

JÍDLO-poukazuje na nudu.dítě není dostatečně zaměstnáno a vadí mu to.když ve snu jídlo odmítá,ukazuje to na odpor,který by měl být překonán

KOULE-opisuje duševní rovnováhu,osobní spokojenost a pěkný,harmonický vztah o okolé

LETADLO-když dcera nebo syn v letadle cestuje,potřebuje se zbavit obtíží a doufá,že se tak stane rychle.letadlo je součástí strachu z něčeho,čemu se nejde vyhnout

MLHA-je to především znamení pro nás dospělé,že bychom se měli dítětem-a hlavně jeho myšlenkami a přáními-mnohem více zabývat

NÁKUPY-zastupují tajná přání.potomek touží po něčem,co mu bylo dosud odepřeno.můžeto být i rodičovská láska a uznání

OBR-představuje jakéhosi superotce,na kterého si nikdo netroufne.nebere ohledy na něžné city dítěte a stanoví příliš přísná pravidla pro chování
PÁDY-ukazují na vnitřní zábrany a potíže s navazováním kontaktů.někdy jen odkazuje na určitý pocit viny,tedy na to,že dítě něco provedlo a bojí se to přiznat

RODIČE-matka a otec se ve snech často objevují,touží-li dítě po pocitu bezpečného rodinného zázemí,kterého se mu úplně nedostává.v pubertě pak jsou výrazem touhy po osamostatněním

SKŘÍŇ-dítě do ní touží zavřít něco,co je obvzlášť cenné.může to být někdo nebo něco,co má moc rádo.také však návyk,který si úzkostlivě hlídá

TYGR-stejně jako jiní dravci symbolizuje nesmírnou sílu pudů,která se uvolňuje agresí.ztělesňuje postavu prosazující tvrdou výchovu.snící však často přehání

ÚDOLÍ-jestliže jde dírě ve snu údolím,může doufat,že ho čekají lepší dny.pokud ho něco trápí,brzy se to vyřeší.krásně zelené je výrazem pohody a naděje.ztemnělé,plné rozeklaných skal,může znamenat,že zklidnění bude ještě předcházet krize

VÍTR-nutí k činu jako motor pohání každého vpřed.znamená šanci,že potomek bude mít dostatek síly zvládnout vše,co na něj čeká.

ZAHRADA-vysněné místo,kam nikdo nesmí.často je obehnána zdí a má úzký vchod,což znamená,že dítě si jen nerado nechá nahlížet do duše.podle toho,zda je zahrada rzokvetlá nebo zdivočelá,můžeme usuzovat,jak se cítí

Staroegyptský snář

23. března 2008 v 12:15 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie
Staroegyptský snář
Starověcí Egypťané věřili, že jejich sny ovlivňují každodenní život a vykládání snů proto bylo cenným způsobem předpovídání budoucnosti.
Ze starověkého Egypta se dochovala sbírka textů, které jsou dnes známé jako snáře. Skládají se z možných průběhů snů, to, na co sen poukazuje, se satne v životě toho, komu se sen zdál.
Snář
Toto je snář Qenherchepšefa objevený v Dér el-Medíně je napsán na tabulkách, sny jsou zapsány v jednom sloupci a jejich vysvětlení ve druhém:
Jestliže muž vidí ve snu, jak...
...se ponořil do řeky, je to dobré: znamená to očistění od všeho zlého.
...jí krokodýla, je to dobré: stane se úředníkem mezi svými lidmi.
...pohřbívá starého muže, je to dobré: znamená to rozkvět.
...pozoruje svou tvář v zrcadle, je to špatné: znamená to jinou ženu.
...je obutý v bílých sandálech, je to špatné: stane se tulákem ve své zemi.
...má styk se ženou, je to špatné: znamená to truchlení.
...jeho postel zachvátily plameny,
je to špatné: zapudí svou manželku.
...jak pije teplé pivo, je to špatné:
brzy utrpí škodu.

Typy snů podle egyptského snáře

23. března 2008 v 12:15 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie
Typy snů podle egyptského snáře
Snář, který se označuje jako egyptský, vychází především ze starších arabských snářů a z myšlenek arabských vykladačů snů. Ti navazovali i na starší antickou - a tedy evropskou - tradici. Zpět do Evropy se začínají arabské snáře dostávat od dvanáctého století.
Významným shrnujícím snářem, z nějž vychází takzvané egyptské snáře dodnes, byl snář Jeronýma (Hieronyma) Cardana, který vyšel v roce 1592. Jeho autor byl univerzitním učitelem v italském městě Pavii. Dodnes se používají proměnné veličiny, které zavedl v matematice, zabýval se také šifrováním a je autorem takzvané šifrovací mřížky. Intenzivně se zabýval také astrologií.
Egyptský snář rozděluje sny takto:
1. sny, jejichž děj má svůj původ v člověku samém, v jeho povahovém a tělesném založení
2. sny, které mají svůj původ ve vnějších popudech
3. sny, které jsou způsobeny telepatickým působením
4. prorocké sny, které žádný myslící člověk nepopírá, které se však vyskytují daleko méně, než bychom byli ochotni věřit

Objevení královské hrobky

20. března 2008 v 16:29 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky
Objevení královské hrobky
Údolí králů
Zatím co pyramidy v Gíze skrývaly ostatky egyptských panovníků z doby Staré říše, králové vládnoucí v Nové římse nechávali pohřbít více na jihu. V letech 1550-1069 př. n. l. byli téměř všichni panovníci pohřbíváni v Údolí králů v Thébách (dnešním Luxoru).
Archeologické práce v Údolí králů se rozběhly na počátku 19. Století a od té doby bylo odkryto 62 hrobek - mnohé z nich královské. Poslední hrobka, která zde byla objevena v roce 1922, patřila Tutanchamonovi.
Objevení Tutanchamonovy hrobky
Britský archeolog Howard Carter se vydal do Údolí králů, aby zde nalezl hrobku málo známého panovníka Tutanchamona z 18. Dynastie. Po pěti letech neúspěšného hledání Carterův tým konečně v roce 1922 odkryl uprostřed Údolí králů - v místě, kudy často krát procházel - schodiště vytesané do skály. Dlouho se spekulovalo, jak bylo schodiště objeveno: někdo říká, že tam klopýtl oslík, jiní tvrdí, že jim cestu ukázal Carterův oblíbený kanárek, ale a´t už to bylo jakkoli, šlo o výjimečný objev. Na rozdíl od dalších zdejších hrobů, které byly několikrát vykradeny, byl obsah čtyř místností v Tutanchamonově hrobce ponechán víceméně netknutý.
V listopadu roku 1922, za přítomnosti mnoha společenských celebrit a světového tisku, Howard Carter a mecenáš jeho výzkumů lord Carnarvon slavnostně otevřeli hrobku. Objevili sbírku úžasných starověkých předmětů, včetně zapečetěné pohřební komory s do sebe zapadajícími rakvemi, a samozřejmě mumii Tutanchamona.

Obětní formule

19. března 2008 v 7:02 Mumifikace, lékařství, magie

Obětní formule

Zaměřme se nyní na používání písma v náboženských textech. Ponecháme stranou náboženské dokumenty zapisované na papyry a podíváme se na náboženské texty, které se našly například na obětních formulích, na textech rakví, podíváme se na Texty pyramid, na nápisy na stěnách hrobek, na výzdobu chrámů a pochopitelně také na Knihu mrtvých. Nyní se podrobně podíváme na obětní formule.

Obětní formule

Mnoho egyptských hieroglyfických nápisů obsahuje obětní formule vytvořené pro konkrétní situace. Velkou většinu předmětů uložených ve sbírkách muzeí představují texty související s posmrtným životem. Zádušní předměty potřebné k přesně definovaným rituálům musely splňovat určité předpoklady. Tvar a obsah těchto předmětů byl proto přesně stanoven. Na mnoho stěn chrámů a hrobek, stély, architektonické prvky a předměty z pohřební výbavy byly především zapisovány stále stejné snadno rozpoznatelné formule.
Obětní formule - jejich existence je doložena od období Staré říše - se za celé dějiny faraonské éry příliš nezměnily. To je dokladem jejich důležitosti. Formule byla adresována králi, neboť ten byl teoreticky jedinou lidskou bytostí, která směla zasvěcovat obětiny bohům, přestože v praxi tuto svou pravomoc přenášel na kněží. Lidé faraona žádali, aby obětiny zasvěcoval různým bohům - nejčastěji si přitom vybírali zádušní božstva jako boha mrtvých Usira a pána balzamování Anupa. Božstva pak měla obětinami zásobovat zesnulého.

Typy a vývoj písma

19. března 2008 v 7:01 Mumifikace, lékařství, magie

Typy egyptského písma

Faraonská civilizace existovala téměř 3500 let a je tedy pochopitelné, že ta tak dlouhou dobu tento jazyk a písmo prošel určitým vývojem. Dnes je Egypt většinou lidí spojován pouze s hieroglyfickým písmem, což je ale omyl.
První sporadické doklady o hieroglyfickém písmu pocházejí z období 3000 let př.n.l. a poslední nápisy v tomto písmu se datují do 5. století n.l. ale pokud za plnohodnotného nástupce hieroglyfů považujeme koptštinu (jazyk egyptských křesťanů), potom egyptština existovala až do 18. století, kdy přestala být živým jazykem.
Starověký Egypt nepoužíval jen písmo hieroglyfické, současně se používalo i hieratické písmo (kurzívní podoba hieroglyfického písma s jednodušším zápisem). Toto zjednodušení můžeme přirovnat k rozdílu mezi dnešním velkým tiskacím písmem a písmem psaným rukou. Používalo se pro administrativní účely a běžné denní záznamy. Písařští učedníci začínali studiem hieratického písma, protože znalost hieroglyfů byla vyhrazena elitě mezi knězi.
V 7. století př.n.l. se objevilo další písmo - démotické. Oproti hieratickému písmu odpovídalo toto písmo i určité vývojové fázi jazyka, která se užívala nejvíce v soukromé korespondenci, ale i v literárních a náboženských textech.

Vývoj hieroglyfického písma

Pokud je řeč o hieroglyfech, musí se rozlišovat dvě jazykové vrstvy. První se nazývá klasická nebo střední egyptština a odpovídá jazyku používanému v literárních textech z období 12. dynastie. Druhou vrstvou je tzv. novoegyptština - jazyk soukromých dopisů, administrativních a soudních dokumentů, oficiálně používaný od vlády 18. dynastie, kdy jazykovou reformu zavedl Amenhotep IV. - Achnaton.
V období vlády Ptolemaiovců a následné Římské doby se hovoří o ptolemaiovské egyptštině. Vyznačuje se snahou o vytváření nových znaků a seskupování existujících znaků do nových kombinací, které ale byly někdy tak složité, že vyrytý text byl někdy nesrozumitelný. Protože se ale toto písmo používalo jen určitou skupinou kněží, bylo předem odsouzeno k rychlému zániku.

Hieratické a démotické písmo

Obě tato písma jsou kurzívním písmem, která se čtou většinou zprava doleva. Tento směr obvykle platil i pro hieroglyfy, které se ale podle použitého podkladu nebo autora zápisu mohlo zapisovat také zleva doprava nebo shora dolů, nikdy ale zdola nahoru. Hieroglyfické znaky byly vždy důsledně oddělovány, ale hieratické písmo mohlo znaky spojovat stejně jako to známe z dnešní latinky. Postupem času doznala pochopitelně grafická podoba tohoto písma určitých změn. Znaky démotického písma neměly mnoho společného ani s hieroglyfy ani s hieratickým písmem. Šlo o zvláštní jazyk a písmo v jednom.
Vývoj písma

Písmo a vše o něm

19. března 2008 v 6:58 Mumifikace, lékařství, magie

Rysy egyptského písma

Než se budeme zabývat hlavními rysy egyptského jazyka, vysvětlím rozdíl mezi jazykem a písmem. Egyptština totiž používala několik grafických systémů - například hieroglyfické nebo hieratické písmo - k zápisu téhož jazyka. Později se objevili ještě další systémy, v 7. století př.n.l. to byla démotština a na přelomu letopočtu koptština. Také tato písma sloužila k zápisu téhož jazyka, který se ale pochopitelně časem vyvíjel. My se tedy budeme zajímat o jazyk jako takový, nikoliv o znaky, pomocí kterých se zapisoval. Je třeba ale konstatovat, že při výuce egyptštiny se obvykle používá hieroglyfické písmo.

Původ egyptštiny

Egyptština se podobá některým mrtvým i živým jazykům. Patří do skupiny afroasijských jazyků, které se dříve označovaly jako semitohamitské. Toto pojmenování souvisí se jmény Noemových synů Šéma a Cháma, kteří byli podle Bible předchůdci Semitů a Afričanů. Všechny afroasijské jazyky mají dva společné rysy - důležitost souhláskového systému (tyto jazyky většinou zapisují pouze souhlásky) a způsob odvozování slov z třípísmenných skupin, které tvoří kořen slova.
Stará egyptština za tři tisíce let své existence prošla určitým vývojem, který měl pět hlavních vývojových stupňů. Stará egyptština (jazyk z Archaické doby a období Staré říše), klasická egyptština (jazyk používaný od Prvního přechodného období přes Střední říši až po Druhé přechodné období), novoegyptština (používaná až do období sajské dynastie kolem roku 660 př.n.l.), démotština (jazyk používaný do přelomu letopočtu) a nakonec koptština (používaná do 7. stol.).

Zásady egyptštiny

Každá staroegyptská věta musela, podobně jako v moderních jazycích, musela obsahovat subjekt a predikát. Subjekt popisuje jev, o kterém se ve větě pojednává, predikát představuje vlastní výpověď o subjektu. Uveďme si příklad - v české větě "Tento den je krásný" je subjektem "Tento den" a predikátem "je krásný". Klasická egyptština je založena na dvou základních typech vět - slovesných a neslovesných, které se dále dělí na nominální a adverbální.
Příkladem nominální věty je například "Jsem bůh". V egyptštině ale neexistoval ekvivalent slovesa "být" a Egypťané by tedy řekli "Já, bůh". Adverbální věty vycházejí z příslovce (adverbia) a v těchto větách je příslovce nebo příslovečné určení na místě predikátu (například věta "tvůj majetek (je) v domě". Touto větou lze tedy popsat totožnost nebo vlastnictví.
Egyptština znala několik časů (minulý, přítomný, budoucí), dokonavý vid, vedlejší věty (vztažné, obsahové, podmínkové), různé rozvíjející členy podstatného jména atd. Byl to mimořádně strukturovaný jazyk, který byl schopen vyjádřit konkrétní situace i abstraktní pojmy. Věty měly přesnou gramatickou strukturu, která vyžadovala pečlivou analýzu, aby nedošlo ke špatné interpretaci.

Chat

15. března 2008 v 19:15 | Dominika Vaněčková
Ahojky lidičky jestli budete chtít tak si tady mezi sebou můžete CHATOVAT .... myslím v komentíkách nebudu vám bránit ... ale jen chci upozornit .. nebudu zde trpět žádné sprosťárny .. ani žádné vulgární .. slova.... to je vše ....
Děkuji mockrát a doufám .... že tu bude dobrá kázeň

POZOR!!!!!

15. března 2008 v 19:05 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Dobrý den lidičky... nebo ahoj... já bych chtěla jen upozornit toho .. kdo mi na můj blog dává reklamu!!!! Nenávidím to ... a žádné : promiň za reklamu.. mi nestačí... vůbec si to nemají dovolovat... někdo .. si to nepřeje.... pochopím .. když na blogu najdu 1-2 reklamy nevadí .. aale když mi ji dají ke každému článku ... už to nemohu vystát.. !!!!
Toto je jen varování pro ty ... kteří ... by se ještě odvážili .. napsat ... vložit mi reklamu na můj blog..
PS:To je vše... děkuji za pozornost...
Takže poučení které z tohoto textu plyne ..... je ... NEVKLÁDEJTE NA MŮJ BLOG ŽÁDNÉ REKLAMY!!!

Okolí Káhiry

6. března 2008 v 18:08 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky

Okolí Káhiry

Širá pouštní krajina v okolí moderní metropole skýtá útočiště v mnoha podobách. Káhiřané se stahují v zeleni Fajjúmu a Kanátiru, zatímco turisté mohou obdivovat tisíciletí lidské vynalézavosti a úspěchu v jedinečných pomnících na pohřebištích ze staré říše a klášterních oázách prvních křesťanů.
Rozvaliny Memfidy, jež byla téměř 4000 let před zrodem současné egyptské metropole náboženským a obchodním centrem nebývalé důležitosti, jsou roztroušeny na levém břehu Nilu, asi 30 kilometrů jižně od Káhiry. Jedna z hlavních nekropolí Memfidy, Sakkára, oplývá fascinujícími památkami - archetypálními pyramidami, hrobkami s nejranějšími známými ukázkami staroegyptského písma, tajuplným Serapeem, podzemní hrobkou zasvěcenou býkům Ápidům, a jedněmi z nejhlubších pohřebních komor v Egyptě. K dalším nedalekým starověkým pohřebištím se řadí Abúsír, kde na okraji pouště naleznete shluk pyramid zbudovaných pro nejvýznamnější faraóny 5. dynastie, a odloučený Dahšúr s několika kamennými a cihlovými pyramidami, mezi nimiž nechybí Lomená pyramida. Západně od delty Nilu, mezi Alexandrií a Káhirou, leží vádí Natrún s kláštery. Vádí Natrún, ceněné starými Egypťany jako zdroj natronu, soli užívané při mumifikaci, s za Římanům stalo útočištěm pronásledovaných křesťanů a později střediskem monasticismu. Z několika tamních klášterů působí nejpůvabněji Dér es-Surján, Dér Abú makar a Dér Amba Bšoi.
Fajjúm získal věhlas hojností ovoce a zeleniny, vonnými květinami a květy pomerančovníků. U tamního rozlehlého slaného jezera se daří početné populaci vodního ptactva. Fajjúm se proslavil historickými památkami a nesčetnými ptolemaiovskými a římskými archeologickými lokalitami. Dalším oblíbeným výletem Káhiřanů je plavba po Nilu k zahradám Kanátiru.

Poznáváme okolí Káhiry

Až vám začne ruch a shon v Káhiře připadat k nevydržení, snadno můžete trochu zvolnit tempo návštěvou jedné z řady zajímavých památek v okolí metropole. Sakkára přitahuje daleko méně turistů a rozkládá se na větší ploše než pyramidy v Gíze. Z toho důvodu se nezdá tak přeplněná. Pyramidová pole v Abúsíru a Dahšúru bývají často skoro liduprázdná. Staroegyptské památky jsou roztroušeny rovněž v oáze Fajjúm, i když většinu návštěvníků sem láká bujná vegetace. Za travnatými prostranstvími a stromy se můžete vypravit také po proudu Nilu do Kanátiru.
O Víkendech tu však bývá tak nabito, že stejně jako z metropole i odtud každý touží uniknout. Za skutečným klidem a tichem je třeba - jak zjistili již první křes´tané - zamířit do pouště. Vádí Natrún patří ke kolébkám monasticismu a mniši, byť v posvátném ústraní, vlídně přivítají každého návštěvníka.

Islámská Káhira

6. března 2008 v 18:06 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky

Islámská Káhira

Po dobytí Egypta v roce 641 po Kristu muslimové založili město Fustát na místě dnešní jižní hranice moderní Káhiry. Následující dynastie si každá zřídila vlastí hlavní město, pokaždé o něco dál na severovýchod od původního. Až Saladin nechal vybudovat impozantní citadelu (al-Kalaa) na skalním ostrohu a našel nejvhodnější polohu pro hlavní město. Během mamlúcké éry, jež trvala od roku 1250 do roku 1517, zde vyrostlo množství mešit, mauzoleí a islámských staveb. Dnes bludiště úzkých přeplněných uliček islámské Káhiry pulzuje životem a útočí na smysly jedinečnou směsicí zvuků, pachů a pohledů. Nabízí rovněž letmý vzhled do minulosti. Většina mešity je přístupná i nemuslimům a platí se nízké vstupné.

Okolí Chánu al-Chalílí

Prohlídka islámské Káhiry v každém případě začíná na středověkém bazaru Chán al-Chalílí, obchodním srdci islámské Káhiry. Původně se tento chán rozkládal mezi Šária Al-Muizz li-dín Alláh a Mídán Husejn, ale dnes zabírá rozlehlejší plochu, na níž se na několika trzích nabízí cokoliv od suvenýrů po koření. Trhovci lemují ulice až ke staroměstským hradbám, směrem na sever a jih. Největší nával však panuje v původní části chánu, kde objevíte také nejrozkošnější úzké uličky. Řada historických mešit, domů, paláců v této čtvrti skýtá útočiště před neustálým křikem prodejců vychvalujících své zboží.

Ulice fátimovské Káhiry

Islámskou Káhiru založila fátimovská dynastie v roce 968 po Kristu jako město Al-Káhira ("Vítězná"), jež se stalo hlavním městem královského Egypta. Z původní rozsáhlé královské čtvrti s okázalými paláci a mešitami skrytými za vysokými zdmi se bohužel dochovalo jen málo. Pozdější dynastie využili zdivo ze starších budov k výstavbě vlastních velkolepých děl, například mamlúckých komplexů v ulici Šária al-Muizz li-dín Alláh a nádherných osmanských sídel. Úzké uličky fatimovské čtvrti dnes představují živoucí muzeum středověké architektury.

Mešita Ibn Túlúna

Mešitu Ibn Túlúna, jednu z největších a nejstarších v zemi, založil v letech 876 až 879 po Kristu abbásovský vládce Egypta vyslaný z Bagdádu. Říká se jí "páteční mešita" a její nekryté nádvoří je dostatečně prostorné na to, aby o nejposvátnějším dni v týdnu pojalo celou mužskou kongregaci této čtvrti. Je postavena výhradně z vepřovic (nepálené cihly) a obklopuje ji vnější nádvoří, jež mělo plnit funkci hradního příkopu a držet světské město v patřičném odstupu. Toto nádvoří a podivuhodný spirálovitý minaret z ní činí egyptský unikát. S geometrickou jednoduchostí mešity zajímavě kontrastuje bludiště síní nedalekého Gayer-Andersonova muzea, kde vás upoutají četné artefakty.

Centrální Káhira

6. března 2008 v 18:05 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky

Centrální Káhira

Když se v roce 1863 ujal moci chedív Ismáíl, Káhira byla málem ještě středověkým městem s uliční sítí, jejíž tvar se v průběhu 500 let takřka nezměnil. Avšak Ismáíl, vzdělaný ve Francii, si předsevzal přetvořit své hlavní město v moderní módní metropoli, jež by se mohla srovnávat s Paříží. Místo aby Káhiře vtiskl řád, rozhodl se vysušit údolní nivy mezi Káhirou a Nilem a vše udělat od začátku. Výsledkem je dnešní srdce centrální Káhiry. Krásná evropská architektura t 19. století - byť sešlá a omšelá - doplňuje kulisu ryze středovýchodního pouličního dění. Tichý Nil skýtá útočiště před ruchem, davy lidí a dopravními zácpami.

Okolí náměstí Mídán Tahrír

Náměstí Mídán Tahrír, zamořené auty, je ohniskem centrální Káhiry. Do krásy má však daleko. Vedou sem všechny cesty a během pouhých několika dnů se většina turistů důvěrně obeznámí s jeho novodobými dominantami - hotelem Nile Hilton, sídlem Ligy arabských států a Mugammou - rezidencí 18 000 státních úředníků. K optimističtějším objektům patří tmavorůžový zevnějšek Egyptského muzea a elegantní křivka průčelí mezi ulicemi Šária Kasr an-Níl a Šária Talaat Harb, kde najdete letecké společnosti, cestovní kanceláře, obchody se suvenýry a kavárny.

Egyptské muzeum

První Egyptské národní muzeum staroegyptských artefaktů založil Francouz Auguste Mariette (1821-81) a otevřeno bylo v roce 1863. dříve než se v roce 1902 přestěhovalo do stávající víceúčelové budovy, vystřídalo dvě sídla, jejichž prostory mu však brzy přestaly stačit. Muzeum soustřeďuje přes 120 000 exponátů a dalších 150 000 údajně čeká na svou příležitost v suterénu. Pýchou sbírky jsou předměty objevené v Tutanchamonově hrobce, nicméně zastoupeny jsou nádherné kousky ze všech epoch starověkého Egypta, počínaje paletou krále Narmera z doby kolem roku 3100 před naším letopočtem a konče nezapomenutelnými helénisticko-římskými fajjúmskými podobiznami z 2. století našeho letopočtu