Říjen 2008

Egyptský horoskop

22. října 2008 v 13:12 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie

Egyptský horoskop

V kultuře starého Egypta byla astrologie považována za dar bohů. Jednotlivá znamení horoskopu se nerozdělovala podle známého zvěrokruhu, kterým se řídí západní astrologie, ale byla spojována s různými bohy a jejich vlastnostmi. K určitému božstvu bylo vždy přiřazeno i vymezené období roku. Znamení bylo celkem jedenáct. Každé z nich mělo vlastní charakteristiku, která vycházela jednak z egyptské kultury a jednak z pozorování lidského chování.
Amon - Ra
30. 1. - 1. 3.)
Egypťané vykládali jeho jméno jako 'skrytý', neboť působil v neviditelném závanu vzduchu. Za jeho posvátné zvíře je zpravidla považován beran se zakroucenými rohy, což je odkaz na boha plodnosti. Na toto upozorňují i zobrazení se vztyčeným pohlavním údem. Další jeho jevovou zvířecí formou je had, přičež bůh se nazývá Kematef, tj. 'ten, který završil čas'. V Nové říši získal Amon jako bůh hlavního města Théb postavení státního boha, jež co by Amenre (Amon-Ra) přijal podstatu slunečního boha - Ra.
Amon byl jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. V podobě hada byl prý prvním živým tvorem v pradávných vodách, kde oplodnil kosmické vejce, ze kterého povstal život. Jeho manželkou byla bohyně Mut.
Amonovou ozdobou hlavy, nejdůležitějším atributem egyptských bohů, byla dvojitá péřová koruna.
Staří Egypťané věřili, že narodit se ve znamení boha Amona znamená velké štěstí, neboť život poskytne těmto zrozencům nezvyklé příležitosti. Jsou originální, nezávislí, plní geniálních myšlenek. Mění budoucnost lidstva. Není proto divu, že je mezi nimi mnoho učeců,badatelů, vědců a vynálezců. Jsou to v podstatě idealisté až utopisté, vždy budou věřit v lepší zítřky. Problém nastane, pokud jim začnete jejich neuvěřitelné nápady vymlouvat. Jsou totiž pozoruhodně paličatí a za svými ideály kráčejí hlava nehlava, i kdyby je to mělo stát víc než dobré živobytí. Pověstná je jejich fanmtazie a nadšení pro věc. Nikdy nebudou pracovat pouze pro peníze, vždy musí být přítomná špetka zájmu a hromada seberalizace. To, co je baví, dělají s velkou chutí, a to, co je nebaví po nich raději nechtějte, z výsledku budete rozladěni jak vy, tak oni.
V citech jsou velkorysí, možná až příliš. Někdy máte pocit, že jim na vás vůbec nezáleží. Nenechte se mýlit, jejich city jsou upřímné, pouze poněkud zdrženlivé. Bývají věrnými, oddanými a spolehlivými přáteli.
V západní astrologii se Amon-Ra kryje se znameními Vodnáře a Ryb.
Mut
2. 3. - 3. 4.
Mut bývá zpravidla znázorňována jako žena se supí čelenkou na hlavě, na čapce se supicí často bývá ještě dvojitá koruna Egypta - což je nepochybně atribut z doby mocenského postavení Théb. Krásná bohyně Mut, manželka boha Amona (a matka jejich syna Chonse - boha Měsíce). Po povznesení Amona na slunečního boha se Mut stává 'Reovým okem', a protože sluneční oko se zjevuje především ve lvích bohyních, získává Mut podobu lva. V pozdní Nové říši (vlády Ramessů) se dostává do postavení prabožstva a hovoří se o ní už pouze jako o 'matce slunce, v níž ono vychází'.
Mut je patronkou lidí, ke kterým se osud často nestaví spravedlivě. Obdařila je proto bojovným duchem, vynikajícím intelektem, skvělou intuicí a značnou bojovností. Díky těmto vlastnostem se její zrozenci dostávají na výsluní světa častěji než ostatní. Výrazně osobité kouzlo a nepřehlédnutelné charisma jim pomáhají překonávat obtíže života více než spolehlivě. Těmto lidem nikdo neodolá, snad proto jsou velkými svůdníky a svůdnicemi. Nicméně volba jejich životního partnera většinou není nejšťastnější. Měli by být opatrnější a svou lásku a horoucí srdce nenabízet celému světu.
Tito lidé jsou praktičtí, své povinnosti a úkoly si dokáží velmi mistrně zorganizovat. Vždy jsou mezi prvními, nic jim neunikne. Jen oni objeví nové možnosti tam, kde druzí vidí vyprahlou poušť. Jejich špatnými vlastnostmi jsou značná netrpělivost, podrážděnost až zlostnost. Nedej bůh, když někdo okamžitě nepochopí, co chtějí nebo zamýšlejí. Dokážou pak dát najevo svou nelibost s patřičnou dávkou jízlivé ironie. Zásadně se nezabývají myšlenkou, že by druzí nemuseli být tak rychlí a bystří jako oni. Na druhou stranu pouze lidé narození ve znamení bohyně Mut se starají o druhé s dojemnou péčí a dokáží jim poskytnout účinnou pomoc v pravou chvíli.
Nejšťastnější léta prožívají mezi 40. a 50. rokem života.
V západní astrologii se znamení bohyně Mut kryje se znamením Ryb a Beranem.
Isis
4. 4. - 6. 5.
Jméno této bohyně (egyptsky Eset) pravděpodobně znamená 'křeslo', 'trůn' a je identické se znakem, který nosí na hlavě. Byla uctívána také jako 'kouzelnice', která syna Hora - a spolu sním i pozemské děti - chrání před hady, dravou zvěří a jinými nebezpečími. V astrálních výkladech je Sirius (egyptsky Sopdet) pojímán jako Eset (Isis). V Nové říši byla Eset těsně spjata s Hathorou, jejíž vnější znaky (kravské rohy a sluneční kotouč) převzala. Pro staré Egypťany byla bohyně 'okem Reovým', Plútarchos ji chápal jako měsíční božstvo. V helénistické době byla Eset ochránkyní námořních plavců a získala jako další atribut kormidlo.
Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi. Pověstný je jejich upřímný vztah k synu Horovi, se kterým bývá často znázorňována - bohyně Isis drží na klíně malého Hora, zde lze hledat předobraz křesťanské Madony.
Lidé narození v tomto znamení bývají přitažliví, milí společenští a velmi vtipní. Milují svůj domov, do kterého dokážou vnést prvek harmonie. Stmelují celou rodinu, pomáhají jejím slabším členům bez jakéhokoliv pocitu sebeobětování. Jsou skvělými rodiči, své děti vychovávají s láskou, porozuměním na jedné straně a s jistou přísností na straně druhé. S malou dávkou nadsázky lze říct, že základem jejich výchovy jsou pohádky a vařečka. Jsou to lidé všestranně nadaní a s velmi vyvinutým smyslem pro umění. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci.
Charakterizuje je klidnější povaha a trpělivost. Za svým cílem dokážou jít s výdrží honicího psa. Pevnou vůlí a odhodlaností překvapují své okolí, nneboť se zdá, že v jejich křehkém těle žádná síla nesídlí. Bývají přizpůsobiví a vstřícní ke všem novinkám. Rozhodují se rychle, více spoléhají na vlastní pocity a dojmy, než na rady druhých. Tím si často škodí, neboť kdyby si nechali poradit od zkušenějších, proplouvali by životem přece jen snadněji. Svou svéhlavostí si připravují mnoho životních utrpení. Faktem zůstává, že chráněnci bohyně Isidy vydrží doslova a do písmene všechno, jejich schopnost regenerace je neuvěřitelná.
V západní astrologii znamení bohyně Isis koresponduje se znamením Berana a Býka.
Horus
7. 5. - 8. 6.
Původně byl Horus zřejmě nebeským bohem zobrazován jako sokol s rozepjatými křídly, slunce a měsíc představovaly jeho oči. Už na počátku předdynastické doby byl nebeský sokol ztotožněn s králem. Vládce byl pro svůj lid jevovou formou Hora.
Důležitými kultovními místy boha Hora byly Edfu, kde byl uctíván jako okřídlené slunce, Kóm Ombo, kde jakožto syn Reuův nosil jméno Haruer, a Héliopolis, kde byl pod jménem Harachtej považován za boha ranního slunce.
Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Isidy a a boha Osirise. Je symbolem boje světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Podle egyptské mytologie svedl boj s tyranem Sethem, zvítězil, obnovil řád a stal se prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta.
Lidé narození v tomto znamení vynikají touhou po seberealizaci. Mají vrozenou potřebu uplatnit se. K tomu jim nebesa nadělila vynalézavost, obratnost, sílu a vynikající paměť. Dokážou nahromadit neuvěřitelné množství informací, jsou skvělými řečníky, v diskuzi jim nikdo nestačí. pokud jste vyzváni ke slovnímu souboji s těmito zrozenci, vzdejte to, nemáte šanci. Často ani nemáte šanci dostat se ke slovu. Jejich upovídanost je totiž pověstná. Snad proto bývají poněkud indiskrétními společníky i důvěrnými přáteli. Chcete-li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději jim to neříkejte.
Chráněnci boha Hora bývají velkými pracanty, ale výsledky často neodpovídají jejich úsilí. Jsou roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou zato velmi vynalézaví, jsou mistři flirtu. Dokážou žít i s více partnery, aniž by některý z nich pojal i to nejmenší podezření, že je jim jejich milý nevěrný. Proto zlatá rada zní: Do manželství vstupujte, milí chráněnci boha Hora, ve vyšším věku, je větší pravděpodobnost, že nabyté zkušenosti z mládí partnerský svazek utuží.
V u nás nejznámější astrologii znamení egyptského boha Hora pokrývá znamení Býka a Blíženců.
Geb
9. 6. - 12. 7.
Geb je personifikací Země. Jako bůh Země je nositelem rostlin, které bují na jeho zádech, a z jeho těla tryská i voda. Podle staroegyptského mýtu zplodil Geb s bohyní nebes Nut Slunce. Tak se stal 'otcem bohů' a svou pozemskou vládu předal nejprve Usirovi, potom Horovi a nakonec králi.
Gebovým písmenným znakem je husa, se kterou někdy bývá na hlavě vyobrazen, jinak mu hlavu zdobí pouze dolnoegyptská koruna.
Egyptský bůh, který symbolizuje mateřství, plodnost, úrodu a sklizeň, v sobě skrývá klasický ženský princip - touhu podrobit se a obětovat se.
Lidé narození v tomto znamení jsou pravými romantiky, žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlých čarodějnicích, které chtějí překazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém a klidném životě. Ale jelikož dobře vědí, že sen je pouhým snem, trpí pesimistickou povahou. Jouspolehliví, zdrženliví, skromní a klidní. Velmi by jim pomohla větší sebedůvěra ve vlastní síly, a to především v mezilidským vztazích. Vynikají totiž v umění empatie, druhým rozumějí, chápou jejich bolesti a radosti jako málokdo. Pouze si nesmějí ostatní idealizovat, pak se zákonitě dostaví zklamání, které často vede až k zatrpklosti. Ochránci boha Geba jsou pilní, pečliví při řešení pracovních úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na ně nespěchejte. Věřte, že i rozvážnost vede k cíli. Stres a spěch jim vysloveně škodí, pod silným tlakem okolí mohou i vážně onemocnět. V lásce jsou milí, citliví, starostlivě láskyplní, trápí je ovšem neustálá představa ztráty partnera. Pokud jim dopřejete v lásce jistotu, jsou ideálními průvodci společného života, kterému se říká manželství.
V západní astrologii se znamení Geb kryje se znameními Vodnáře a Ryb.
Sechmet
13. 7. - 14. 8.
Její jméno znamená 'Mocná' a svou podstatou je válečná bohyně. Bývá označována za matku vládce. Všude šíří hrůzu, podléhají jí Sethovi stoupenci, dokonce i had Apop. Bývá zobrazována jako lvice nebo žena se lví hlavou. Jejími zbraněmi jsou šípy, 'jimiž prostřeluje srdce', z jejího těla šlehá plamen. Říkalo se, že horké pouštní větry jsou jeí ohnivý dech. Sechmet je rovněž považována za 'kouzelnici', jež své magické vědomosti dává do služeb léčitelství.
Mocná lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti, je symbolem řádu a jasu. Sluneční bůh ji vyslal na svět proto, aby zničila vzpurné lidstvo. Podle egyptské mytologie se říkalo, že nakažlivé nemoci byly jejími zlými posly. Srdce bohyně Sechmet nezná soucit ani útrpnost, proto zcela spravedlivě trestá všechny bez rozdílu.
Lidé narození v jejím znamení jsou velmi silní, charakterizuje je pevná vůle, sebevědomí, vytrvalost a tvořivá energie. Mají skvělé pozorovací schopnosti, všímají si věcí o které ostatní ani nezavadí, a dokážou i z mizivé informace vytěžit maximum.
O sobě nemají pochybnosti, jsou prostě nejlepší. K cíli se ženou rychle a přesně. Jejich vynikající instinkt dostat kořist je zradí je málokdy. A navíc vypadají krásně, často oplývají takovým fyzickým půvabem, že popletou hlavu kdekomu. V lásce ovšem nejsou jednoduchými partnery, počítejte s vysokými nároky a s absolutní volností. Milují sice vášnivě, lae ne trvale, lehce podléhají vábení svých mlsných smyslů. A jelikož sami dobře vědí, že trpí, pokud žijí sami, zásadně se vyhýbají osamělému životu. Počítejte s tím, že manželství s nimi je vždy jízda na horské dráze, krásná, ale velmi dobrodružná. V práci jsou jako všude jinde naprosto skvělí, výkonní, charizmatičtí vůdci, za kterými kráčejí celé národy - buď do ráje nebo do pekel.
V západní astrologii znamení bohyně Sechmet koresponduje s Rakem a Lvem.
Thot
15. 8. - 16. 9.
Význam jeho egyptského jména Džehutej je nejasný. Bůh má hlavu ibise, což prozrazuje jeho původ v deltě.Thot je pánem Měsíce, v pozdní době získal obrazné pojmenování 'Stříbrný Aton'. Vztah k Měsíci činí z Thota 'pána času' a 'počitatele let'. Proto jsou jeho častými atributy psací náčiní a palmová ratolest. Thot bývá občas označován jako jazyk nebo srdce boha Rea. Jako ochránce Usirův se také stává pomocníkem zemřelých, což vedlo k řecké interpretaci k jeho ztotožnění s Hermem.
Egyptský bůh s ptačí hlavou, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost boha Thota odhalovala lži, podvody a krádeže.
Nositelé tohoto znamení patří k nejpraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou pilní, pečliví a přesní. Nikdy nechybují, a pokud ano, tak to nikdy nepřiznají. Kritiku absolutně nesnášejí. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami o životě. Zvlášť nepříjemní dokážou být, pokud činnost ostatních podléhá chaosu a nepořádku. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví, jejich zrak každého propíchne jak laser a zpytavě zkoumá všechny nepravosti, úchylky, odchylky a nepřesnosti. Přesto nikdy nezůstávají bez přátel a velkého vlivu.
Na ostatní lidi působí tajemně, hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí, což je velmi přitažlivá vlastnost. Jedinci narození v tomto znamení jsou obětaví, dokážou druhým vytrvale a ochotně pomáhat, čehož ostatní lidé vydatně zneužívají. Proto by chráněnci boha Thota měli být na sebe opatrní. Špatně snášejí fyzickou či psychickou námahu. Při překročení určité meze u nich dochází k vážním zdravotním problémům.
Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné. Někdy upadají do opačného extrému, aby neukázali, jak moc jim na partnerech záleží, obrňují se jakousi falešnou cudností a sexuální zdrženlivostí. Pokud se druhým podaří pancíř studu rozbít, získají v těchto bytostech skutečně šťastné a milující druhy.
V západní astrologii znamení boha Thota koresponduje se Lvem a Pannou.
Seth
17. 9. - 20. 10.
Jeden z nejčastějších Sethových přídomků byl 'Velký silou'.Tento bůh se objevuje jako hornoegyptský partner dolnoegyptského královského boha Hora. Egyptský král jako 'dědic obou bratří' v sobě slučuje'funkce Hora a Setha'. V době Hyksósů byl považován za hlavního boha, v 19. a 20. dynastii byl ochranným bohem Ramessovců, prto se u nich objevuje královské jméno Sethi. S rostoucí vírou v Usira časem narůstalo zatracování Setha. Hor se stává mstitelem svého otce. Za Sethova zvířata jsoukromě osla a antilopy považováni především nosorožec, krokodýl a ryby. Jako pán pouště, jako 'červený' bůh, byl Seth pánem i všech negyptských zemí. V době cizí nadvlády (zvláště od vpádu Asyřanů) se tak stal nepřítelem země a symbolickou postavou zla.
Seth je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště. Rovněž je pánem kovů, železné rudy jsou nazývány 'Sethovy kosti'. Bůh Horus je jej porazil, a proto Seth bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným a neúprsným sluncem. Aspekt exilu jej povyšuje na boha svobody.
Nositelé tohoto znamení řeší pocelý život otázku míry svobodného rozhodnutí. Jen oni znají různé možnosti volby, a proto hledají správnou odpověď, která však neexistuje. Bytostně touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se zákonitě nikdy nedostaví. Neustále je bude trápit úzkost z nesprávné volby. Naopak velmi rozhodnými dokážou být v okamžiku, kdy se setkají s nespravedlností, to vytáhnou do boje v plné polní. Okamžitě se stávají nekompromisními a neúnavnými bojovníky za pravdu. A na své těžce nabyté pravdě trvají, na to můžete vzít jed. Pozor, absolutně nesnášejí jakýkoliv nátlak, náznak například politického útlaku je dokáže proměnit v hlasatele spravedlivého řádu, který dokážou i prosadit. Tatam je obava, úzkost či strach.
Materiální hodnoty tyto lidi příliš nezajímají, pozoruhodné je, že v životě nikdy nestrádají a bez prostředků se ocitnou skutečně málokdy. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými vyjednavači znepřátelených skupin, v každé byť sebehorší situaci dokážou najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření, důkaz toho, že každá mince má rub i líc.
Ke svému duševnímu růstu potřebujá náklonnost a oddanost milujícího partnera.
V západní astrologii se znamení boha Setha kryje se znameními Panny a Vah.
Osiris
21. 10. - 25. 11.
Nejznámější a svou symbolikou nejbohatší postava egyptského panteonu je Usir. Jeho jméno by mohlo znamenat 'sídlo oka', potom by odpovídalo hieroglyfickému znaku.
Jako vládce podsvětí, které 'obepíná' představuje Usir sluce v jeho noční podobě. Dokonce se vyskytly snahy ho spatřovat ho i v Měsíci, přičemž měsíční fáze bykly vykládány jako bohovo úmrtí a vzkříšení.
Barva bohovy pleti je symbolická: buď bílá jako obvazy mumie (většinou také mívá nohy přitisknuté k sobě, je tedy v postoji mumie), nebo černá jako odkaz na záhrobí, či zelená jako symbol vzkříšení.
Egyptský bůh Osiris, nejčastěji zpodobňovaný s korunou, žezlem a důtkami, byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnou sílu přírody. Manželkou mu byla jeho sestra - bohyně Isis. Bůh Hor byl prohlášen za jeho syna. Z tohoto byla odvozena i královská symbolika, podle které žijící vládce představuje inkarnaci Hora a zemřelý král se stává Usirem (Osirisem).
Nositelé tohoto znamení jsou lidé s bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a nesmírně zvídaví. Vždy chtějí věcem přijít na kloub, nelitují jakékoliv námahy, jen aby se dozvěděli vše, co potřebují. Svými přesně formulovanými dotazy dokážou být i pěkně nepříjemní. Ale lhát jim nezkoušejte, stejně vás odhalí a ještě vás ve vaší lži pořádně zkoupou. Chtějí být dokonalí a dokonalí musíte být i vy. Jsou velmi náročnými partnery, neodpustí vám ani malé selhání, natož nějakou chybu.
Své city dokážou mistrně maskovat, takže často nevíte, co si doopravdy myslí. Také těžko odhadnete jejich chování, jsou poměrně nevypočitatelní. Stává se, že vás ráno překvapí milým úsměvem, ale už za hodinu vás za něco seřvou. A právě nevyzpytatelnost činí z těchto lidí tak přitažlivé a originální bytosti.
Chráněnci boha Osirise bývají fyzicky zdatní, dobře snášejí jakoukoliv námahu. Pouze psychika je někdy zradí. V zaměstnání jsou stejně úspěšní jako v každodenním životě, mají vynikající talent rozpoznat vhodnou příležitost. K jejich typickým charakterovým rysům patří příklon ke všemu záhadnému a mystickému.
V západní astrologii znamení Osiris koresponduje se Štírem a Střelcem.
Anubis
26. 11. - 28. 12.
Egyptsky Anup - bůh mrtvých s přídomek 'pán svaté země (tj. nekropole) a 'ten z dílny bohů' (v níž se prováděla mumifikace) se obvykle objevoval s hlavou šelmy psovité. Egypťané přesně nerozeznávali zoologický druh psa nebo šakala.
Anup v noci hlídá mumie před zlými mocnostmi. Při balzamování mrtvé zastupuje Anupa kněz v masce šakala. Poté, co vzešel Usir, je Anup poddaným nového panovníka mrtvých. Nyní váží srdce mrtvého u posmrtného soudu.
Anubisovi se přisuzovala schopnost balzamovat těla zemřelých. Je symbolem přechodu duše z jasného dne do posvátných míst.
Snad proto, že bůh Anubis byl symbolem hranice mezi životem a smrtí, lidé narození v tomto znamení milují riziko, dobrodružství a hazard. Tato touha po nebezpečí je často vhání do velmi komplikovaných životních situací, ze kterých ne vždy vyjdou bez újmy. Jenomže oni milují svět, kde se něco děje, svět plný vzrušení. Jiný by je ani nebavil, proto se po hlavě vrhají do nových zážitků s očima plnýma úžasu. Většinou již v raném mládí se dokážou postavit na vlastní nohy. Velmi dobře vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout, a toho také dosáhnou. V podstatě jsou sobečtí, dělají, co se jim zrovna zlíbí, a chcete-li s nimi žít, musíte se jejich klopotnému tempu přizpůsobit. Nicméně se nudit nebudete. Přichystají vám sice životní běh v pořádném tempu, ale plný skvělých zážitků.
Navíc jsou věrnými partnery a druhé dokážou milovat, i když se v nich zklamou. V lásce nikdy nezahořknou. Chráněnci boha Anubise jsou nezávislí, jedinečtí, originální a mají krásnou schopnost malých dětí - nadchnout se pro každou hloupost na světě.
V nám většinou známé astrologii pokrývá Anubis znamení Střelce a Kozoroha.
Hathor
29. 12. - 29. 1.
Jméno bohyně znamená 'Horův dům', tomu odpovídá i jeho písmenný znak, který ukazuje Horova sokola v domě. Nejsložitější z egyptských bohů - bohyně Hathor - byla znázorňována v podobě zvířete s kravskou hlavou. Nebo pouze jako žena nesoucí na hlavě kravské rohy a sluneční kotouč.
Jejím kultovním symbolem je sloup s kulovou hlavicí, z něhož shlížejí dvě kravské hlavy, nebo dvě ženské hlavy s kravíma ušima. Bohyně byla považována za 'ženskou duši se dvěma tvářemi'.
V Thébách byla v podobě krávy uctívána jako bohyně zemřelých. Přáním umírajících bylo 'přejít do Hathořiny družiny', která do sebe pojímá i zacházející slunce a chrání je před mocnostmi temnoty.
Jedním z nejčastějších atributů bohyně je chřestící nástroj sistrum. Hathor je rovněž bohyní tance, hudby a lásky.
Byla vládkyní žen a patronka zasvěcených, symbolizovala smrt a znovuzrození.
Nositelé tohoto znamení mají vzácnou vlastnost - jsou moudří.
Nehoní se za pomíjivými krásami světa, ale dokážou ocenit věci skutečně podstatné. Proto často zůstávají osamocení. Svými myšlenkami a nápady šokují okolí, které je nechápe. Není ale vůbec jisté, zda oni chtějí, aby je chápalo. Tito lidé jsou originální za každou cenu, vydělují se ze společnosti a ohrnují nos nad druhými. Chtěli by, aby všechno klapalo podle jejich řádu, protže oni sami se měnit nemíní. Domnívají se totiž, že dospěli k dokonalosti. S jistou dávky nadsázky je to pravda, jsou skutečně na pomyslné cestě duší nejdále. Háček je v tom, že jejich vševědoucí letora je poněkud omezující. Pokaždé budou potřebovat druhé, kteří jim pomohou dotáhnout jejich geniální nápady do zdárného konce. Jim samým na to chybějí fyzické síly.
Chráněci Hathory jsou oblíbení pro svůj skvělý přehled, lidé je často žádají o dobrou radu nebo pomoc. A jejich pomoc dokáže být zatraceně účinná. Jenom raději nekritizujte, boží dokonalosti se nic nevytýká. Boží dokonalost je prostě dána a vy se s ní musíte vyrovnat. Pokud na tuto hru přistoupíte, získáte velmi oddaného, vděčného a milujícího partnera, který vás nikdy nenechá padnout do prachu životních cest.
V západní astrologii znamení Hathory koresponduje s Kozorohem a Vodnářem.


Bleskowka 5

22. října 2008 v 13:08 | Dominika Vaněčková |  Bleskovky a Ankety
1. Tvoje přezdívka ??!!

2. Co na diplom ??!!

3. Máš doma nějakou knížku o Egyptě ??!!

4. Jestli ano, tak jak se ta kniha jmenuje ?

5. Líbí se ti můj blog??!!

6. pozdrav

Anubis

19. října 2008 v 11:25 | Dominika Vaněčková |  Videa

The Prince of Egypt - Queen's Reprise (Czech version)

19. října 2008 v 11:22 | Dominika Vaněčková |  Videa

Otázka??!! Ano..

19. října 2008 v 11:20 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Ahojky. toto je taková menší anketa...


Má někdo z vás doma egyptskou mau? (kočku)

Zas k povídkám ...

19. října 2008 v 11:15 | Dominika Vaněčková |  Site
Ahojky, další části mé povídky se dočkáte zřejmě ve středu... nebo tak nějak... Jen aby jste nečekali nadarmo tak vám to ohlašuji.. papa autorka..

Tajemný skarabeus - 6. část

17. října 2008 v 14:27 | Dominika Vaněčková |  Kapitolové povídky

Po najezení si tedy šel lehnout. Ale nemohl spát. Po nějké té chvíli tedy nakonec usnul. Ráno šel do chrámu. Princezna Nefertari, dcera Thutmose, utekla z chrámu. Protože nechtěla žít život v ústanní. Nar vešel do chrámu. ,,Pane."
,, Ach, Nare. Díky bohu že jste tady."
,,Co se stalo?"
,,Nefertari.. dělá mi starosti."
,,Co je s ní?"
,, Utekla !"
,,Och můj bože. Proboha proč?"
,, Něchtela prý žít život jako je tento. "
,, Kam by mohla jít?"
,, To netuším. Možná šla za matkou."
,,To je možné. Tam chodívala vždycky když jí bylo špatně a smutno."
,,To ano, ale jak by se tam dostala? Vždyť její matka bydlí až za Thébami."
,, Po vodě."
,,Ale jaká loď by jí vzala na palubu? Přenosci by žádného pasažéra nepřevezli bez tučné odměny.. "
,,To je pravda."
,,Teď především musíme zachovat klid a povolat strážce ať jí hned začnou hledat."
,,Ano. Já to zařídím."
,,Děkuji vám Nare."
,,Nemáte zač. Až vše bude zařízeno, tak vám dám vědět. Nashle."
,,Díky, nashle."
Nar odešel z chrámu. Mezi dobou poledne a odpoledne bylo všechno zařízeno a Nar vše řekl faraonovi.
Mezitím.....

Pokračování příště....

Toto je jen krátká část jen tak na úvod... Zítra tu bude další část.. Papa AUTORKA

mystery of the sphinx part one

17. října 2008 v 14:08 | Dominika Vaněčková |  Videa

Dnes konec

16. října 2008 v 18:57 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Ahojky, dnes už je s článkama padala. Takže zatím ahoj. A přeji vám všem doborou noc a ať vás skarabeové nekoušou celou no.. PAPA AUTORKA


Chci se vás zeptat...

16. října 2008 v 18:45 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Ahoj, chtěla bych se vás zeptat zda vám na mém blogu chybí články. Jako které jsou zajímavé. Nebo je jich tu akorát? Nebo mi přímo napište do komentářů co vám tady chybí. Tedy pokud tady něco chybí!! Zatím papa AUTORKA

K povídkám

16. října 2008 v 18:35 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Ahojky, jen bych vám chtěla říci, že další části mé povídky se dočkýte zítra a v sobotu. Nebo jen v sobotu. Tak se těšte. Ahoj

Hm...

16. října 2008 v 18:33 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Ahojky lidičky. Chtěla bych vám něco říci. U mého článku o tom zda mám přidat bleskovky se objevily 2 komentáře. Tak jsem tedy přidala belskovku. Ale stejně tam nikdo nepíše. Tak mi řekněte proč je sem mám dávat.? N to je na vás zda sem píšete nebo ne! Nic vám nevyčítám. Zatím ppa

Bleskovka 4

12. října 2008 v 18:44 | Dominika Vaněčková |  Bleskovky a Ankety
1. Tvoje přezdívka

2. Co na diplom?

3. Vyjmenuj 20 egyptských faraonů

4. Máš doma nějakou knihu od českého egyptologa? A jakou?

5. Líbí se ti můj blog?

Bleskovky

12. října 2008 v 18:20 | Dominika Vaněčková |  Co je nového?
Ahojky, poraďte mi. Mám začít psát zase bleskovky?? Já si totiž nejsem jistá. Když do nich nikdo nepíše.. pište do komentářů

The Librarian 2 trailer

12. října 2008 v 12:16 | Dominika Vaněčková |  Videa

The Librarian: QFTS- Nicole Noone and Flynn Carsen

12. října 2008 v 12:16 | Dominika Vaněčková |  Videa

ANCIENT EGYPT... ( Ancient)

11. října 2008 v 15:10 | Dominika Vaněčková |  Videa