Říjen 2009

Znamení kobry

31. října 2009 v 18:04 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy

Znamení kobry

Pohodu rodiny Emersonových naruší nenadálý příchod vdovy Petherickové, která o sobě tvrdí, že jí hrozí smrt a slavní archeologové jsou jediní, kdo ji může zachránit. Na vině je zlatá soška, na niž její někdejší majitel, staroegyptský král, uvalil kletbu. Připravila už o život jejího manžela, známého sběratele starožitností.
Emerson se dámě vysměje. S kletbou faraonu se setkal mockrát, avšak za způsobeným zlem nikdy nestál stín dávno zesnulého panovníka, nýbrž obyčejná lidská zloba. Vzácná soška opravdu působí potíže - je totiž nevyčíslitelné hodnoty a mnozí by ji rádi vlastnili bez ohledu na údajnou hrozbu, jež se v ní skrývá. Jenže uznávaný vědec obdržel po dlouhých letech ústrků povolení kopat v Údolí králů a rozhodně se nehodlá honit ze chimérami či zloději.
Pak vdova Petheriková beze stopy zmizí a objeví se temný přízrak, připravující své oběti o životodárný dech, přesně jak praví kletba.
Pokud se Emersonovi nechtějí stát dalšími mrtvými v pořadí, musí této záhadě přijít na kloub.zdroj :


Království faraonů

31. října 2009 v 18:00 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy

Království faraonů

Popis: Význačný egyptolog Zahi Hawass nás v této bohatě obrazově vybavené knize provede pamětihodnostmi starověkého Egypta, od paláců a sídel živých přes chrámy bohů až po hrobky zemřelých. Odhaluje přitom mnohá tajemství, která dávnou egyptskou civilizaci opřádají, a svěžím, přístupným jazykem popisuje zajímavé nálezy, nejslavnější památky i to, s čím se on a jeho kolegové setkávají, když během vykopávek nacházejí a interpretují pozoruhodné upomínky na zaniklý svět.

Postupné odkrývání staroegyptských staveb a jejich analýza umožňují Hawassovi a dalším archeologům vrhnout nové světlo na osudy nejslavnějších egyptských králů a královen i na život prostých lidí a zasadit velká umělecká díla starého Egypta do správných souvislostí. Na pouti od pyramid v Gíze po Údolí králů kniha nejen vypráví strhující příběhy dávnověku, ale osvětluje také nejnovější objevy, které se zázračně vynořily z písku pouště.

zdroj :


Kronika egyptských královen - Tyldesley Joyce

31. října 2009 v 17:47 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy

Kronika egyptských královen - Tyldesley Joyce


Úchvatný příběh egyptských královen, od prvních vládkyň raně dynastického Egypta po sebevraždu královny Kleopatry v roce 30 př. Kr. Kniha nás nejprve seznámí s jedinečnou úlohou, kterou hrály ve staroegyptském světě ženy, a poté se věnuje v biografických medailonech jednotlivým královnám. Bohatý materiál doplňují četné ilustrace, přehledy, genealogické tabulky a časové osy. Dále zde najdete i podrobnosti o různých aspektech života ve starém Egyptě. Ženští králové Hatšepsut a Tausret, vládkyně Slunce Teje a Nefertiti, strhující krasavice Nefertari a Kleopatra - ty všechny zanechaly nesmazatelnou stopu v dějinách své země. A co další, méně významné královny? Co četné manželky a princezny, žijící v hýčkaném soukromí paláců? O těchto ženách se obvykle mnoho neví, i jejich jména zavál písek. Ale i tyto jindy neznámé ženy se občas vynořily z přítmí soukromé části paláce a měly vliv na obsazování egyptského trůnu. I jejich příběh zde vyprávíme. Kronika egyptských královen je jak populárně naučným dílem, tak i příručkou, která poslouží cestovatelům, návštěvníkům muzeí, studentům, a komukoli, kdo se zajímá o dějiny a život starých Egypťanů.

zdroj:


Ramses II. (Ch. D. Noblecourt)

31. října 2009 v 17:42 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Ramses II - Desroches-Noblecourt C.
Ramsese II., vynikajícího panovníka, vojevůdce a stavitele, lze pokládat za staroegyptského Julia Caesara, Ludvíka XIV. a Napoleona zároveň. V čele své země stál šedesát sedm let a zplodil na stovku potomků, z nichž mnohé přežil. Nesmrtelnost si zajistil stavbou nádherných chrámů, vítězstvím nad Chetity v bitvě u Kadeše zajistil Egyptu nebývalý rozkvět a blahobyt. Věhlasná egyptoložka Christiane Desroches Noblecourt se zdaleka nespokojuje s vylíčením každodenního života velkého egyptského faraona, ale snaží se najít odpověď na dosud nezodpovězené otázky. Jaké skutečné cíle Ramses-vládce sledoval? Proč dal své jedinečné chrámy zbudovat v opuštěné krajině? Jak skutečně dopadla bitva u Kadeše? Jakými prostředky se Ramsesovi podařilo zajistit nebývalý rozkvět Egypta? Dlouholetá mravenčí práce a zkušenosti nabyté přímo v terénu umožnily autorce přinést nový pohled na celou řadu skutečností. Zásluhou vědomostí a vypravěčského umění Christiane Desroches Noblecourt se stává dílo o Ramsesovi poutavou četbou, která zaujme každého milovníka starověkého Egypta, aniž by sklouzávalo do laciné a po odborné stránce mnohdy nespolehlivé podbízivosti. Další knihu tohoto autora najdete v nabídce vydaných titulů.

zdroj :


Prosím znovu o hlas

30. října 2009 v 16:59 | _DominiQa_ |  Site
Ahojky, jsem tu s malou prosbou. Můžete pro mě hlásnou na této adrese http://barevnipapousci.blog.cz/0910/3-kolo-sonb jsem tam opět jako DominiQa. Děkuju mockrát....
Pá vaše adminka

Egypt 2

29. října 2009 v 13:59 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Archeologické objevy tvoří základ pětidílné série o civilizaci starověkého Egypta. Jednotlivé díly nabízí fascinující pohled hluboko do historie a do civilizace starověkého Egypta. DVD obsahuje 3 díly: 4. Zlatý věk (49:44 min.) - Na vrcholu egyptské říše byli všichni mocní faraóni pohřbíváni do hrobek plných zlata a vzácných kovů, na které bylo pohlíženo jako na těla bohů. Tento díl odhaluje a obšírně popisuje válku egyptských vládců se znepřátelenými hyksoskými králi. Egypťané jimi velice pohrdali a snažili se získat jejich území. Po úspěšném boji byli Kushité vyhnáni na jih Egypta a jejich území, které patřilo k nejbohatším díky zlatým dolům, se stalo součástí Egyptské říše. Po porážce Kushitů se Egypt stal největší a nejbohatší říší starověku., 5. Bohové a duchové (47:45 min.) - Egypťané ve starověku věřili, že mnoho událostí v životě a také po smrti je kontrolováno a řízeno nadpřirozenými jevy. Bohové tedy byli zodpovědni za všechny události. Chrámy byly zdobeny a udržovány v křehké harmonii života. Jen faraóni a vysocí představitelé církve mohli vstoupit na tuto svěcenou půdu. Tyto stavby měly vyvolat strach a úctu svojí perfektní rovnováhou. Uspokojeny tedy mohly být síly dobra i zla a duchovní získávali a předávali informace do podsvětí. Bohové reprezentovali zosobnění náboženského řádu, zatímco duchové byli původci nepořádku a chaosu..., 6. Post Mortem (48:11 min.) - Představa o tom, že Egypťané byli posedlí smrtí byla historií vyvrácena a poopravena. Mnohem více se zabývali touhou po věčném životě. V rituálech, které směřovaly k této jejich snaze, byla nejdůležitější mumifikace. Pro egyptology je nyní velkým úkolem tento materiál uchovat a správně konzervovat. Poslední část této fascinující série ukazuje cestu, díky které nyní vědci mohou odhalit způsob života Egypťanů, i to jak lidé ve starověku umírali. S použitím nejnovější počítačové technologie mohou vědci detailně znázornit vnitřní orgány mumifikovaných těl a dokonce identifikovat jejich zdravotní stav.
zdroj:

Egypt 1

29. října 2009 v 13:57 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy

Archeologické objevy tvoří základ pětidílné série o civilizaci starověkéhoEgypta. Jednotlivé díly nabízí fascinující pohled hluboko do historie a do civilizace starověkého Egypta. DVD obsahuje 2 díly: 1. Říše a chaos (50:01 min.) - Egypt a jeho civilizace byl po staletí zahalen rubášem tajemství. Nová generace archeologů probádala pusté a zapomenuté chrámy a kobky, objevila ztracená města a prozkoumala toto území hlouběji než kdykoli předtím. V tomto programu se vrátíme o tisíce let zpět, abychom si přiblížili vznik této civilzace. Podíváme se také na roli faraónů, žijících bohů, kteří byli v centru konfliktů mezi duchovním řádem a hříchy vynucenými právě panujícím chaosem., 2. Stroj na vzkříšení (49:57 min.) - Velké egyptské pyramidy dostaly označení jako kráčející kameny ke šťastnému posmrtnému životu. Určitě nebyly ojedinělým fenoménem, ale lepší reprezentanty rozvoje náboženství a architektury si jen těžko představit. K jejich stavbě pravděpodobně vedla víra v posmrtný život a snaha o co nejlepší zabezpečení svých králů. Pyramidy byly stavěny z písku a kamenů a umístěny symbolicky nad hroby. Stavby vzkříšení, mezi jejichž nejcharakterističtější zástupce patří velké pyramidy v Gíze, si získaly velkou úctu. Ta vedla nejen ke studiu těchto staveb, ale také získala následovníky o dalších 2000 let později v Súdánu.

zdroj :Prokletí bohů

29. října 2009 v 13:42 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Prokletí bohů
V roce 2095 se nad New Yorkem vznáší pyramida, kterou obývají dávní egyptští bohové. Jeden z nich, Horus, dostává propustku na posledních 7 dní svého života. Při nehodě ve vězení zmizel jeden vězeň, Nikopol a objevuje se další postava, tajemná a půvabná žena Jill. Horus, kterému moc času nezbývá, se snaží najít tělo muže, skrz které by oplodnil Jill, aby zanechal svého následovníka. Film vznikl na motivy, ve Francii, úspěšného autorova komiksu Nikopol.

Tajemství řeky bohů

29. října 2009 v 13:24 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
V této třídílné minisérii se prolíná vznešený čas starověkého Egypta a současnosti. Jedná se o televizní adaptaci dvoudílného románu Wilbura Smitha Řeka bohů I. a II.

Starověký Egypt
Více než geniální otrok Taita slouží u pána Intefa. Intefova dcera Lostris je zamilovaná do mladého a krásného válečníka Tanise, ale projeví o ni zájem sám velký faraon. A tak se Lostris stává jeho ženou. Do říše však vtrhne bojovný národ Hyksósů, faraon při boji zemře a královna Lostris se svou obrovskou družinou, ve které samozřejmě nechybí Tanus, prchá proti proudu Nilu, aby zde podle Taitova návrhu vystavěli obrovskou hrobku pro zesnulého faraona. Během náročné cesty ale zemře i Tanus a Taita se rozhodne vyměnit těla. Lostris navíc čeká dítě. A faraon otec jejího dítěte nebude …Současnost
Manželé Al Simmovi objeví zcela neporušený hrob válečníka, kde zjistí, že je zde pohřbena faraonova mumie. Po ní však touží i bohatý magnát Schiller. Ten Duraida Al Simmu nechá zabít a tak jeho manželka Royan se synem Hapim a dobrodruhem Nickem odlétají až do Etiopie, na místo, kde má být hrobka skryta. Zjišťují, že Taita byl opravdu vynalézavý a velmi chytrý...

zdroj :


Jack Hunter: Prokletí hrobky Achnatona

29. října 2009 v 13:19 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Jack Hunter: Prokletí hrobky Achnatona

Datum vydání:17.7.2009
Titulky CZAno
Formát obrazuPAL 16:9
Jazyk orig.Anglický
Minutáž01:34:00
Region2
Zvuk CZDolby Digital 5.1
Formát zvuku orig.Dolby Digital 5.1
Rok natočení2008
Země
USA

Jack se vydává do Egypta, kde se nachází obelisk se záhadnými symboly, podle nichž je poklad Ugaritu spojen s faraónem Achnatonem. Napínavá honba za pokladem pokračuje! Ani tentokrát nebude pátrání bez překážek a na Jacka čeká dokonce i nebezpečná zrada.zdroj :Belphegor : Fantom Louvru

29. října 2009 v 13:13 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy

Belphegor : Fantom Louvru

Tajemství staré tisíce let procitá v pařížském Louvru. Přízrak pocházející z doby egyptských faraónů terorizuje největší muzeum na světě, chráněné technologií počátku třetího tisíciletí. Nikdo zprvu netuší, že děsivé události v sídle francouzských králů souvisí s otevřením sarkofágu s překvapivě zachovalou mumií uvnitř. Lisa (populární Sophie Marceau) se zaplétá přímo do středu dění - fantom vstupuje dojejí mysli a stále více ji ovládá. Lisa získává nadpřirozené schopnosti a posedlost egyptskou mytologií. Sympatický mladík Martin se jí snaží pomoci, pustí se do studia hieroglyfů i tajemství záhrobního života. Lisa mu stále uniká. V okamžiku, kdy Martin zjišťuje pravý stav věcí, dochází mu, že Lisin život visí na vlásku.


Hlásněte

28. října 2009 v 14:56 | _DominiQa_ |  Site

Prosím hlásněte pro mě tady . jsem tam opět jako DominiQa. Děkuju mockrát.

Za ziskem Nefertiti byl podvod

28. října 2009 v 13:25 | _DominiQa_ |  Objevy, nové poznatky

Za ziskem Nefertiti byl podvod


Nový zveřejněný dokument ukázal, že němečtí archeologové použili podvod, aby domů propašovali nádhernou plastiku egyptské královny Nefertiti.Archeolog Ludwig Borchardt uvádí bustu královny Nefertiti mezi svými nálezy z Egypta z roku 1913. Označil ji ale za bezcenný kus sádry a schoval ji do krabice. Dnes je nález považovaný za nejvzácnější artefakt z období faraonů a ročně si ho do Berlínského egyptského muzea přijde prohlédnou půl milionu návštěvníků. Dokument dokazující podvod se objevil v Německém orientálním institutu. Obsahuje zápis ze schůzky Ludwiga Borchadta a inspektora starožitností, na které si měli rozdělit archeologické nálezy. Mezi Německem a Egyptem existovala dohoda o rovnoměrném dělení nálezů. Busta královny, která vládla po boku svého manžela faraona Achnatona před více než 3000 lety, byla tak nádherná, že se o mi Borchardt nechtěl s nikým dělit. Královnina busta byla dobře zabalená a ukrytá v krabici jako bezvýznamný nález. Její fotografie nepůsobila nijak poutavě. Popsal Nefertiti jako výtvor ze sádry, který je téměř bezcenný, přestože byly její královské rysy namalované na vápenec. Poznámky z jeho zápisníku odhalili, že skutečnou cenu sochy dokázal odhadnout. "Je to nepopsatelné," napsal. "Musíte to vidět na vlastní oči." Nový důkaz by mohl zvýšit zájem Káhiry o návrat nálezu na půdu Egypta.
zdroj :


Egypt a Německo se přetahují o bustu krásné královny

28. října 2009 v 13:20 | _DominiQa_ |  Objevy, nové poznatky

Egypt a Německo se přetahují o bustu krásné královny

Berlín - Téměř tři a půl tisíce let stará busta egyptské královny Nefertiti, proslulé svou krásou, se stala největším lákadlem znovu otevřené expozice v berlínském Neues Museum. Ale také předmětem sporu mezi Egyptem a Německem.

Výstava, která byla zahájena za účasti kancléřky Angely Merkelové, završuje desetiletí snah renovovat speciální sbírku, která byla poničena během druhé světové války.
Opětovné otevření výstavy provázejí spory o to, kdo je právoplatným vlastníkem busty královny Nefertiti, manželky faraona Amenhotepa IV.

Egypt: Chceme ji zpět

Nefertitina socha je v Německu od roku 1913. Ale až teď egyptská vláda požaduje, aby Německo královninu bustu do země jejího původu vrátilo.
Šéf egyptských starověkých památek Zahi Hawass řekl před několika dny německým médiím, že Nefertiti patří jeho zemi. V rozhovorech pro Kölner Stadt-Anzeiger a Spiegel Online uvedl, že už začalo oficiální vyšetřování, jak se busta Nefertiti do Německa dostala.
"Jestliže opustila Egypt nelegálně, o čemž jsem přesvědčený, pak ji budu oficiálně od Německa požadovat zpět," uvedl Havás v obou rozhovorech. Bylo by to poprvé, kdy by Egypt podal oficiální žádost o navrácení sochy. Pokud by tedy bylo prokázáno, že byla odvezena z Egypta nelegálně.

Německo: u nás jí bude líp

Němečtí odborníci ale Havásovo obvinění popírají. "Existuje dokumentace, veškerá rozhodnutí byla odsouhlasena, takže postup byl legální," uvedla profesorka historie umění Monika Grüttersová, která pracuje jako kulturní expertka v Křesťansko-demokratické straně (CDU) Angely Merkelové.

"Jedná se o celkové nedorozumění o tom, co by mělo zůstat v Egyptě, a co by mělo být odvezeno do Německa. Možná je v tom trocha žárlivosti z egyptské strany ohledně Nefertiti. V každém případě si nejsem jistá, že by Egypt mohl poskytnout této soše ty nejlepší podmínky. A tady v Německu pro ni ty nejlepší podmínky máme," dodala.
Zahi Havás už v minulosti obvinil Francii z krádeže starožitností a trval na tom, aby byly do Egypta vráceny. V tomto případě se jednalo o pět fragmentů nástěnných maleb datovaných z faraonského období, které se staly součástí expozice v pařížském Louvru v letech 2000 a 2003.


Pyramidy přihlížely neštěstí vlaku. Nejméně 15 mrtvých

28. října 2009 v 13:19 | _DominiQa_ |  Objevy, nové poznatky

Pyramidy přihlížely neštěstí vlaku. Nejméně 15 mrtvých

Káhira - Podle prvních zpráv nejméně 15 lidí přišlo o život a 55 dalších bylo zraněno při dnešní
srážce dvou osobních vlaků u egyptského hlavního města Káhiry. Nicméně údaje o obětech na životech se různí: podle agentury AP by dokonce mělo jít až o 25 mrtvých. Nehoda se stala na jihovýchodě metropole v Gíze, která je známá jako někdejší pohřebiště egyptských vládců.
Záchranáři několik hodin pracovali na vyproštění přeživších, kteří uvízli v troskách vlaků.
Vlak z Káhiry do jihoegyptského Asijútu vrazil do spoje na trase z Gízy do města Fajjúm, které leží ve stejnojmenné oáze, uvedla AP s odvoláním na egyptské úřady. První vlak zastavil kvůli překážce na kolejích.


Dnešní nehoda se stala v místě, kde se v únoru 2002 událo nejhorší železniční neštěstí v dějinách Egypta. Při požáru ve vlaku tehdy zahynulo přes 360 lidí.
Neštěstí jsou na egyptských železnicích poměrně častá. Vina za ně je většinou přikládána nedostatečné údržbě. Mnoho vlakových neštěstí připadá na deltu Nilu. V červenci 2008 zahynulo při nehodě vlaku na severozápadě Egypta nejméně 20 lidí, v srpnu 2006 přišlo o život 58 osob při srážce dvou vlaků, které vjely na stejnou kolej.


Je busta královny Nefertiti podvrh z roku 1912?

28. října 2009 v 13:15 | _DominiQa_ |  Objevy, nové poznatky

Je busta královny Nefertiti podvrh z roku 1912?

Slavná, údajně více než tři tisíce let stará busta egyptské královny Nefertiti je prý podvrh. Tvrdí to historik umění Henri Stierlin, který sádrovou hlavu egyptské panovnice zkoumal čtvrt století.

Busta starověké krásky podle něj není stará 3400 let, pochází z roku 1912. Stierlin se podle britského zpravodajského serveru BBC domnívá, že vznikla z podnětu německého archeologa Ludwiga Borchardta, kterému je nález Nefertiti připisován.
"Je stále méně pravděpodobné, že busta je původní," tvrdí Stierlin, autor několika knih o Blízkém východě a starověkém Egyptě. Je přesvědčen, že bustu nechal zhotovit Borchardt při svých vykopávkách, a to z několika důvodů.
Jednak chtěl vyzkoušet práci se starobylými pigmenty nalezenými při vykopávkách, kromě toho chtěl vytvořit nový portrét královny s náhrdelníkem, o němž věděl, že jej nosila.
Když byla ale busta poprvé v prosinci 1912 vystavena, obdivoval ji jako originál sám německý princ a Borchardt v sobě nenašel tolik odvahy, aby mu před lidmi přiznal, že se zesměšnil.
Historik Stierlin zakládá svá tvrzení na několika bodech včetně toho, že Nefertiti chybí levé oko. "To by byla urážka pro starověkého Egypťana, který věřil, že socha je osobností," tvrdí Stierlin. Je také přesvědčen, že rysy egyptské královny připomínají portréty v secesním stylu.

Stáří busty nelze určit vědecky, protože jde o kamenný předmět pokrytý sádrou a prokazatelně barvený starověkými pigmenty. Stierlin se také diví, že francouzští archeologové, kteří na březích Nilu také prováděli v té době vykopávky, se o nálezu nikdy nezmínili, poukazuje na to, že o něm neexistují žádné písemné dobové zmínky. "Archeolog se ani netrápil tím, že by ji písemně popsal, což je mimořádné u tak výjimečně dobře zachovaného nálezu," dodal.
Letos se ale objevily nové dokumenty, podle kterých Borchardt podvodně provezl bustu do Německa. Podle těchto listin se o ní zmiňuje v seznamu svých nálezů z Egypta, popsal ji v nich ale jako bezcenný kus sádry a provezl ji ukrytou v krabici. Egypt žádá vrácení busty od roku 1923, kdy byla poprvé vystavena v německé metropoli.
Nové muzeum v Berlíně, kde je busta umístěna, je v současnosti uzavřeno. Znovu se otevře v říjnu, a slavné královnině hlavě věnuje celou jednu místnost.


V Drážďanech soudí rasistu, který v soudní síni ubodal těhotnou Egypťanku

28. října 2009 v 12:29 | _DominiQa_ |  Novinky

V Drážďanech soudí rasistu, který v soudní síni ubodal těhotnou Egypťanku

V Německu začal v pondělí soud s 28letým Alexem W., který letos v létě ubodal v drážďanské soudní síni těhotnou Egypťanku. Důvodem byla msta spojená s rasovou a náboženskou nenávistí. Alex W. pocházející z Ruska byl v létě u soudu, protože 31leté Marvě Šerbiniové nadával na dětském hřišti do děvek, teroristek a islamistů. Odvolával se proti rozhodnutí soudu první instance, který ho odsoudil k pokutě 780 eur.

Video můžete zkouknout zde

Proces s vrahem, který ubodal těhotnou Egypťanku v soudní síni

Busta Nefertiti se přestěhovala na berlínský Muzejní ostrov

28. října 2009 v 12:25 | _DominiQa_ |  Novinky

Busta Nefertiti se přestěhovala na berlínský Muzejní ostrov

Nefertiti hledí do dálky. Na konci chodby, po dobrých 85 metrech, se tyčí Hélios, bůh Slunce. Kráska z Amarny a kolos z Alexandrie se skvějí v berlínském Novém muzeu na Muzejním ostrově jako očití svědci nekonečné řeky času.

"Onu osu bohů svedla dohromady čirá náhoda," připouští Ditrich Wildung, který jako dlouholetý ředitel berlínského Egyptského muzea nové jedinečné expozice připravil. Po takřka dvaceti letech plánování, sporů a finančních starostí získala německá metropole za 200 miliónů eur (5,2 miliardy korun) kulturní skvost, který nemá na kontinentě sobě rovného.

Takže

28. října 2009 v 12:17 | _DominiQa_ |  Site
Takže začínáme. Je tu první kolo Sonf.
Soutěžící jsou :

Mia
faraon : Aha

Siimka
faraon : Tutanchamon

StandyB
faraon : Ramesse II. Veľký

Tak si začněte shánět hlásky, v průběhu soutěže dám na blog informace do kdy můžete hlasovat.
Tak papa adminka _DominiQa_

No hurá

26. října 2009 v 15:20 | _DominiQa_ |  Site
Konečně už jde galerie. Takže jak vidíte už je tu nový design. Když se mi bude chtít tak udělám zase nějaký jiný. Ale nebojte se nebudu je měnit jako ponožky. No i když ..