Srpen 2011

Paul Doherty - Čas hyeny

18. srpna 2011 v 11:55 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Autor: Paul Doherty * Kniha: Čas hyeny
Počet stran: 450 * Vydavatel: Domino

Christian Jacq - Nefertiti a Achnaton

17. srpna 2011 v 13:15 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Autor: Christian Jacq * Kniha: Nefertiti a Achnaton
Počet stran: 227 * Vydavatel: Domino
V této knize nás autor zavádí do Egypta 14. století před naším letopočtem, kdy zemi na Nilu vládla pozoruhodná dvojice: Nefertiti a Amenhotep IV. Tento faraon proslul zejména svou náboženskou reformou: ve snaze omezit obrovskou moc kněžstva se zřekl starého polyteistického kultu a zavedl víru v jediného boha Atona. Sám se přejmenoval na Achnatona a nechal vybudovat nové hlavní město, které nazval Achetaton, Město slunečního obzoru. Odvážná reforma sice nepřežila svého tvůrce, ale historie považuje Achnatona za jednoho z nejpozoruhodnějších vládců na trůně starověkého Egypta - a jeho manželce Nefertiti přisuzuje neméně významnou roli.
Christian Jacq se zde snaží nalézt odpověď na řadu otázek: Kdo vlastně byli Achnaton a Nefertiti? Vzbouřili se skutečně proti Amonovým kněžím, měli v úmyslu vytvořit nové náboženství a novou společnost? Byli skutečně prvními tvůrci monoteismu? Byly jejich životní osudy dílem náhody, nebo přesně cíleným "programem"? Jaký byl jejich rodinný život?
Autor jako vždy vychází z důkladného studia náboženských textů a nápisů, administrativních a diplomatických listin, ale i ze sochařských a malířských děl. Na základě zjištěných faktů věrně rekonstruuje veřejný i soukromý život Nefertiti a Achnatona i celé jejich rodiny a jeho erudice i poutavý vypravěčský styl zaručují, že i tentokrát se mohou milovníci starého Egypta těšit na mimořádný čtenářský zážitek.
•KOPÍRUJTE PROSÍM SE ZDROJEM•

Deset ran egyptských

16. srpna 2011 v 16:48 | _DominiQa_ |  Mumifikace, lékařství, magie
DESET RAN EGYPTSKÝCH
Deset ran egyptských je označení pro události předcházející vyjití židů z Egypta a jejich putování do Země zaslíbené pod vedením Mojžíše, popsané v Bibli ve Starém zákoně v knize Exodus.
Mojžíš s Áronem žádali po faraonovi propuštění svého lidu z otroctví, faraon však odmítal a Hospodin tedy vyslal Mojžíše k faraonovi se zprávou, že pokud izraelity nepropustí, bude celá dosud kvetoucí země postižena nepříznivými událostmi, tzv. ranami. Ty postupně zasahují Egypt, dokud nakonec faraon k odchodu židů nesvolí. Po jejich odchodu ale mění názor a vyráží s vojskem je dostihnout a znovu uvrhnout do otroctví. Celá armáda je však zničena vodami moře (Rudé moře), které se před prchajícími židy rozestoupily, egyptské vojsko však zaplavily. Zaplavení faraonovy armády se však již mezi rány egyptské nepočítá.
Události spojené s odchodem židů z Egypta připomíná židovský svátek Pesach.

Egyptská jména

16. srpna 2011 v 16:39 | _DominiQa_ |  Všední život Egypťanů
MUŽSKÁ JMÉNA
Adjo - poklad
Ahmose - dítě měsíce, jméno faraona starověkého egypta
Akhenaten - jméno faraona. znamená ten kdo pracuje pro Aten
Akhom - orel
Akiiky - přátelský
Akil - inteligentní
Anhur - jméno boha nebes, znamená nosiš oblohy
.

Umění Egypta

16. srpna 2011 v 16:23 | _DominiQa_ |  Všední život Egypťanů
UMĚNÍ EGYPTA
Za umění Egypta je považováno umění civilizace v údolí delty Nilu v období zhruba od roku 5.000 do roku 300 př. n. l. Egyptská kultura je jednou z nejvýznamnějších a nejmonumentálnějších kultur v dějinách lidstva. Umění Egypta bylo úzce spojeno s vírou v posmrtný život a uctívání mnoha božstev. Král faraón byl ztělesněním boha slunce na zemi a tak mu byla přímo podřízena celá kultura a umění.
.

Joyce Tyldesley - Mýty a legendy starého Egypta

16. srpna 2011 v 13:20 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Kniha: Mýty a legendy starého Egypta
Autor: Joyce Tyldesley
Počet stran: 300
.............................................................
Staroegyptská civilizace byla velkolepá a výjimečná v mnoha ohledech: přetrvala po tři dlouhá tisíciletí, na faraonském stolci se vystřídaly tři stovky panovníků a počet rozmanitých božstev činil kolem půl druhé tisícovky. Zřejmě i kvůli tomu působí egyptská mytologie z dnešního racionálního pohledu zásadní nesnáz, neboť ji nelze vměstnat do přehledného systému, v němž by připadlo každému bohu přesně vymezené místo a působnost jako je tomu například v bájesloví antickém. Egyptští bohové se nikdy nenechali spoutat přízemní logikou, měnili podobu, totožnost či atributy, egyptské mýty se zhusta prolínaly nebo si dokonce protiřečily. Po staletí zůstávaly opředeny tajemstvím a nový život jim vdechl teprve Champollionův velkolepý úspěch. Právě díky němu a následné mravenčí píli generací badatelů nám dnes může britská egyptoložka Joyce Tyldesley předložit souvislé vyprávění, jež začíná stvořením světa a končí sebevraždou Kleopatry. Autorka věnuje stejnou péči životu bohů, historickým análům, moralitám, bajkám i pohádkám, a umožňuje nám tak alespoň částečně proniknout do myšlenek, nadějí a obav dávných obyvatel země na Nilu.
Knížka bohužel není dostupná :(
•KOPÍRUJTE POUZE SE ZDROJEM•

Nick Drake - Tutanchamon

15. srpna 2011 v 10:25 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Kniha: Tutanchamon - Kniha snů
Autor: Nick Drake
Počet stran: 450
Nakladatelství: Domino
..............................................................................
Tutanchamon usedl na faraonský trůn v neutěšených časech. Po svém předchůdci Achnatonovi zdědil zbídačelý Egypt, který živoří z odlesků někdejší slávy. V zemi vládne strach, zoufalství a nejistota, ale především pak smečka ctižádostivých dvořanů, kteří bezostyšně zneužívají panovníkovy mladické nezkušenosti. Osmnáctiletý Tutanchamon se však rázně - a pro mnohé překvapivě - vzepře osudu i přísnému poručníkovi a napře všechny své síly do boje o vítězství odvěkého řádu nad chaosem. Ke splnění nesmírně náročného úkolu potřebuje samozřejmě silného spojence, a tehdy si jeho věrná manželka vzpomene na muže, který už před lety prokázal královské rodině neocenitelné služby.
Thébský policejní vyšetřovatel Rahotep se v té době zaobírá zcela jinými starostmi: v ulicích hlavního města se potlouká vrah, jehož rafinovanou krutost ještě umocňuje skutečnost, že si za své oběti vybírá páry nápadně připomínající vladařský pár. A právě tehdy je Rahotep povolán do královského paláce, kde ho čeká další mimořádně obtížný úkol…
•Prosím kopírujte pouze se zdrojem•

Film: Agora

14. srpna 2011 v 18:26 | _DominiQa_ |  Rachel Weisz - Evelyn Carnahan
Takže mám tu pro vás film z roku 2009 s Rachel Weisz. Film se jmenuje AGORA.
Režíroval Alejandro Amenábar.
------------------------------------------------------------------------------------------
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Joyce Tyldesley - Pyramidy

14. srpna 2011 v 17:07 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Kniha: Pyramidy
Autor: Joyce Tyldesley
Počet stran: 320
Vydavatel: Domino
-----------------------------------------------------------------------------
Staré arabské přísloví praví, že všechno se bojí času. To neplatí v jediném případě: čas se bojí pyramid. Monumentální památníky egyptských faraonů se dodnes hrdě tyčí k nebi navzdory prošlým věkům, lidské zvůli i znečištěnému ovzduší. Po tisíciletí před nimi v němém úžasu postávají poutníci, dobrodruzi, vědci, básníci i vojevůdci.
Nejslavnějšími exempláři jsou samozřejmě pyramidy v Gíze, a autorka jim věnuje pozornost úměrnou jejich velikosti i významu. V Egyptě však vyrostla přibližně stovka pyramid, které se liší dobou vzniku, rozměry, použitým materiálem i provedením. Některé dávno ztratily typický tvar, jiné čekají na své znovuobjevení... ale všechny vyvolávají otázky, na něž hledá odpověď již několikátá generace egyptologů.
Renomovaná britská archeoložka Joyce Tyldesley odolala nutkání zahltit čtenáře detaily a soustředila se na postižení historických souvislostí, náboženských představ a tradic, které umožnily vznik těchto jedinečných památek. Její přehledný a čtivý výklad poslouží jako podrobný průvodce, potěší milovníky starověké historie a čtenářům-začátečníkům pak poskytne zevrubný úvod do bádání o pyramidách.
Další knihy této autorky naleznete v nabídce vydaných titulů.
Jinak knížku si můžete koupit tady :)
•KOPÍRUJTE PROSÍM SE ZDROJEM•


Paul Doherty - Rok kobry

14. srpna 2011 v 16:54 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Autor: Paul Doherty * Kniha: Rok kobry
Počet stran: 350 * Nakladatel: Domino

Dnes kino ...

6. srpna 2011 v 18:28 | _DominiQa_ |  Co je nového?
Ahojky, takže dneska jdu do kina na film Captain America ve 3D. Docela se těším. Jinak dneska jsem byla celý den na zahradě, a proto nic nepřibylo. A tak to asi zůstane, vlastně jediný dnešní článek bylo moje hodnocení knížky :) Nevím jestli přidám něco po kině, možná to skončí až po desáté. Takže uvidíme :)

Moje hodnocení : Kniha Egyptské záhady 2

6. srpna 2011 v 17:51 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Tak přidávám moje hodnocení pro knížku od Arnošta Vašíčka - Egyptské záhady 2,kterou jsem začala číst včera a dnes jsem ji dočetla :)
-------------------------------------------------------------------------------------
Nemohu říci, že by mě tato kniha nějak zaujala, ale nemůžu ani říct, že se mi nelíbila. První část knihy, zhruba tak 50 stránek se spíše než egyptskými dějinami a historií zabývala potuchami o tom, že egyptští bohové měli něco jako kosmické plavidlo. A celé to bylo zaměřené spíše na přítomnost něčeho mimozemského. Nicméně, po nějakých těch minutách čtení, se kniha konečně začala ubírat směrem k Egyptské historii. A celkem se mi líbila část o Siriovi (hvězdě), i když to bylo zase o astronomii. Někdy jsem se v knize celkem ztrácela, ale musím říct, že Vašíček úžasně popisuje všechny egyptské záhady a používá i přímé texty z různých knih egyptských kněží a dokonce i slova známých egyptologů a archeologů, a i slova Herodota. Celá kniha je pojata ve stylu úvahy, najdeme v ní hodně otázek k danému tématu, ovšem na konci se otázky nevyřeší. Jinak co mi v knize vadilo, že autor nejméně dvakrát zpochybnil autoritu Zahí Haváse. Pochyboval o něm, co se týče zatajování nějakých důkazů v objevu. Ale jinak jsem tuto knihu přečetla za jeden den, a není to tím že má pouze 132 stránek, ale je to taková kniha na jeden dech. Když se o toto téma zajímáte, tak vám kniha nepřijde přespříliš složitá, ale pokud jste pouhý amatéři, a knihu čtete jen tak pro zábavu, tak polovině věcí neporozumíte. Také byste měli mít nějaký přehled výpočtů, jelikož ty se tam také hodně vyskytují :) Ale celkově se mi kniha velice líbila :)
Hodnocení: (nejvíce možných hvězd 5)
Myspace Graphics, MySpace Glitter Graphics, MySpace Glitters, MySpace Goodies, Myspace Codes at www.MyGlitterSpace.comMyspace Graphics, MySpace Glitter Graphics, MySpace Glitters, MySpace Goodies, Myspace Codes at www.MyGlitterSpace.comMyspace Graphics, MySpace Glitter Graphics, MySpace Glitters, MySpace Goodies, Myspace Codes at www.MyGlitterSpace.com
Hvězdičky z blogu http://antiquus.blog.cz/

Egypt - Znovunalezení ztracené civilizace

5. srpna 2011 v 18:55 | DominiQa |  Knihy, životopisy, filmy
Kniha: Egypt-Znovunalezení ztracené civilizace
Autor: Joyce Tyldesley
Počet stran: 264
Cena: 279-300 kč
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bezmála dva tisíce let poté, co Egyptu vládl poslední faraon, zůstávaly divy této starověké civilizace skryty, zdánlivě ztraceny a navždy zapomenuty. Na konci 18. století však rozdmýchala novou vlnu zájmu Napoleonova invaze a od té doby nás země pyramid nepřestává fascinovat. Posedlost vším, co jakkoli souvisí s Egyptem, mnohé lidi podnítila k tomu, aby pátrání ve žhavém pouštním písku zasvětili celý život. Všechny tyto badatele, sběratele a archeology lze označit jako stoupence egyptologie - poměrně mladé vědy, kterou se zabývala a zabývá řada nesmírně pozoruhodných osobností, z nichž některé svou jedinečností, zvláštními návyky či úžasnými nálezy zanechaly obzvlášť výraznou stopu ve znovuobjevování starověkého Egypta, o němž pojednává tato kniha. Renomovaná autorka a archeoložka Joyce Tyldesley se vydává ve šlépějích opravdových Indianů Jonesů, následuje je na cestě za uměleckými díly, skvostnými památkami a hrobkami, které pomohly objasnit záhady uchvacující egyptské civilizace. Dává nahlédnout do napínavého soupeření o rozluštění hieroglyfů, přibližuje dramatické okolnosti, za nichž Howard Carter provedl svůj zcela zásadní objev na místě Tutanchamonova posledního odpočinku, a líčí rozechvění, nadšení i nástrahy v dobrodružném vyprávění o poodhalování tajemství a kouzel dávného Egypta.
-----------------------------------------------------------------------------------------
•KOPÍRUJTE POUZE SE ZDROJEM•

Egyptské záhady 2 - Arnošt Vašíček

5. srpna 2011 v 18:01 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Kniha: Egyptské záhady 2
Autor: Arnošt Vašíček
Počet stran: 142
----------------------------------------------------------------------------------------------
Svědectví o nejnovějších překvapivých objevech v Gíze a na dalších místech v Egyptě; otazníky kolem faraonů a pyramid však stále trvají.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Můj názor: Zrovna tuto knihu jdu začít číst, ale první díl se mi moc líbil, i když tam bylo několik témat, která mi připadala trochu přehnaná třeba kapitola Mimozemšťan ze Sakkary.
Prosím kopírujte pouze se zdrojem. děkuju

Rachel Weisz photoshoot 13

4. srpna 2011 v 20:15 | _DominiQa_ |  Rachel Weisz - Evelyn Carnahan
Photoshoot R.Weisz z března letošního roku (2011)
Pictures by me.

Stavitelka pyramid - Barbara Goldsteinová

4. srpna 2011 v 19:15 | _DominiQa_ |  Knihy, životopisy, filmy
Autor: Barbara Goldsteinová
Název: Stavitelka pyramid
Rok vydání: 2010
Počet stran: 544

Avatary - Egypt

4. srpna 2011 v 18:32 | _DominiQa_ |  Avatary
Takže, udělala jsem 2 avatary s Egyptskou tématikou :) Docela se mi líbí co vám? :D
•Kopírujte pouze se zdrojem•

Novinky na blogu

4. srpna 2011 v 18:10 | _DominiQa_ |  Co je nového?
» Dobrý den, ahoj, čauky ...
tak, asi tak v březnu jsem psala, že bych to tu chtěla znovu rozjet. No moc se mi to nepovedlo, jelikož jsem přidala tak 5, 6 článků a zase prd. Nebudu psát že to tu znovu rozjedu, protože bych to neudělala, je to tak vždycky. Ale budu se jen snažit být víc aktivní, přidávat články a povídky. I když u těch povídek si nejsem tak jistá :D
... Udělala jsem taky nový blogový layout. Moc se mi líbí. A i popisky jsou nové a trochu jsem předělala menu :)
Jinak ten design je dělaný částečně ve photofiltru a částečně ve photoshopu, ve kterém jsem se naučila trochu pracovat.
Takže. To by mohlo být všechno co jsem chtěla říct. Teď půjdu přidat pár článků, možná přepíšu něco z nějaké knížky ještě uvidím jak se mi bude chtít :D Tak se zatím mějte a čekejte novinky :) (jestli jsem teda někdo chodí :D )

Ahoj DominiQa

Předobraz Indiana Jonese, vrchní správce památek Egypta Havás, dostal vyhazov

4. srpna 2011 v 17:52 | _DominiQa_ |  Novinky

Sám si říkal Indiana Jones a nikdo mu tento titul nezpochybňoval. Tvrdil, že ještě předtím, než George Lucas vytvořil postavu Indiana Jonese, ptal se ho na několik detailů z jeho pohledu. Na počest svého tvrzení byl jen zřídka vídán bez typického klobouku. Zahí Havás vedl deset let egyptskou radu pro vykopávky a nechyběl u žádného většího objevu. Teď byl v rámci revoluce vyhozen.

USA vrátí Egyptu předměty z Tutanchamonova hrobu

4. srpna 2011 v 17:41 | _DominiQa_ |  Novinky

Devatenáct artefaktů z hrobu egyptského faraona Tutanchamona se příští týden vrátí z Metropolitního muzea v New Yorku do Egypta. V sobotu to podle agentury AP oznámily egyptské úřady. Historické předměty byly ve sbírkách amerického muzea od roku 1948, na jejich vrácení se zástupci instituce dohodli s egyptskou vládou před rokem.