Září 2013

Socha muže jménem Neb-Sanu se během dne otáčí

9. září 2013 v 11:49 | _DominiQa_ |  Objevy, nové poznatky
V muzeu v Manchesteru je egyptská soška muže Neb-Sanu, která se během dne otáčí. Soška je vysoká 10 palců a je datována do doby kolem roku 1800 př.n.l. V manchesterském muzeu je soška cca 80 let. Campbell Price, egyptolog tohoto muzea, k tomu říká:
"Jednoho dne jsem zaznamenal, že se soška otočila. Řekl jsem si, že je to zvláštní, protože je ve skříňce a já jediný mám od ní klíč. Dal jsem ji zpátky, ale příští den se pohnula znovu. Nastavili jsme tedy časovač na videu a přesto, že pouhým okem nebylo nic vidět, na záznamu bylo zřetelně vidět, jak se otáčí. Soška byla vkládána do hrobky spolu s mumií."

Psalo se kdysi v National Geographic

5. září 2013 v 12:39 | _DominiQa_ |  Objevy, nové poznatky
Výjimečný objev: hrobka v Abúsíru

napsal Zahi Hawass

Nikdy nevíme, jaká tajemství jsou ukrytá pod prastarými egyptskými písky. V únoru 1998 učnila skupina českých archeologů pozoruhodný objev - nalezla neporušenou hrobku.

Od doby kdy Howard Carter před 76 lety žasl nad zlatem, drahokamy a dalšími divy Tutachamonovy pohřební komory, jsou podobné nálezy vzácné a významné. Nově otevřená hrobka kněze jménem Lufaa, správce královských paláců, který žil kolem roku 500 př. n. l., skrývá poklady, jež možná rhnou paprsek světla na málo známé období dějin. Výjimečný objev se uskutečnil pod vedením českého archeologa Miroslava Vernera, který zasvětil velkou část své profesní dráhy odkrývání starobylého pohřebiště v Abúsíru.

Pyramidy v Abúsíru leží několik kilometrů jižně od Gízy. Jsou poněkud menší a označují hrobky zapomenutých králů a královen 5. dynastie z období 2470-2365 př. n. l. (Čeští egyptologové uvádějí pro toto období dataci 2510-2350 př. n. l.) Nacházejí se zde také šachtové hrobky z 6. století př. n. l., kdy do Egypta vtrhli Peršané.

Iufaaova hrobka leží na dně jedné z šachet. Miroslav Verner se svým českým týmem a za pomoci egyptských dělníků zahájil vykopávky v roce 1995. Nebezpečná prácetrvala téměř tři roky. Suché hliněné stěny se neustále drolily a práve tato skutečnost možná v minulosti odradila zloděje. Ve zhruba dvacetimetrové hloubce narazili dělníci na vápencovou klenbu pohřební komory. Dělníci odstranili kameny, jimiž byl zazděn malý vstupní otvor v boční stěně komory.

Verner mi později řekl, že dělníci měli slzy v očích a všichni neustále opakovali: ,,Allah akbar, Allah akbar" - Bůh je velký. Pohřební komora je asi pět metrů dlouhá i tři metry široká a většinu jejího prostoru vyplňoval sarkofág z bílého vápence. Po stranách komory bylo uloženo původní vybavení hrobky. vnitřní orgány zesnulého byly uloženy ve štyřech kanopách, ejichž horní číst zachycovala jeho tvář.

Český tým měl v úmyslu otevřít sarkofág naad pozdim 1996, příroda mu však překazila plány, když se při zemětřesení v září téhož roku zhroutila část šachty. Dělníci šachtu vyčistili a obklopili hrobku ochraným krytem ze železobetonu. Většina pohřební komory nebyla poškozena.

Teprve 17. února 1998 začali dělníci za pomoci těžkých dřevěných trámů a heverů zvedat víko vnějšího sarkofágu. Pracovali v rytmu tradičních skandovaných popěvků a centimetr po centimetru posouvali čtyřiadvacetitunové víko. Pod vrstvami omítky a cihel z nepálené hlíny se skrýval tmavě šedý bazaltový sarkofág ve tvaru mumie. Byl pokryt hieroglyfy a obrazy v jemném reliéfu.

O deset dní později se pohřební komra zaplnila hodnostáři a novináři, kteří se přišli podívat na otevření sarkofágu. Všichni propadli nervozitě, když dělníci zachytili víko na řetězy a zvedli jo. Rozhostilo se hrobové ticho, všichni jsme zírali na dřevěnou vnitřní rakev. Zetlelé víko se změnilo v prach při pouhém dotyku. od ním jsme viděli mumii zakrytou skvostnou korálkovou sítí ozdobenou postavami božstev posmrtného života. Byla to chvíle posvátného úžasu - a triumfu.

Pro Miroslava Vernera to byl životní zážitek. Po osmatřiceti letech výzkumu objevil neporušenou mumii člověka, u které bylo možné určit jméno a postavení. ,,Bylo to velké překvapení," řekl Verner. ,,Noc před otevřením sarkofágu jsem vůbec nespal."

Iufaaova pohřební komora slibuje hojnost nových poznatků o náboženstí starých Egypťanů. Na místě byly nalezeny stovky neporušených artefaktů, tak jak byly zanechány při uzavření hrobky. Stěny komory pokrývají dokonale zachovalé nápisy a reliéfy. Objev představuje nesmírně cenný zdroj informací a období, kdy se zvolna chýlila ke konci staletá epocha egyptské vojenské moci a kulturní slávy.