Únor 2015

Armáda starověkého Egypta

18. února 2015 v 9:59 | Domčí |  Všední život Egypťanů
Egypťané byli založením spíš rolníci než válečníci, ale aby uchránili sklizeň v deltě před výboji asijských národů nebo před Libyjci na západě, museli brzy vytvořit vlastní armádu. Egyptská armáda se postupně stala zcela profesionální. Budoucí důstojníci egyptské armády se rekrutovali z nižší a střední vrchnosti, pěšáci pak pocházeli z nejchudších tříd.

Vojáci byli odměňováni v naturáliích - odměnou vojákům byla půda a pouze členové královské gardy pobírali "příplatek" ve formě masa a obilí. Povolání egyptského vojáka se často dědilo z otce na syna. S nástupem 18. dynastie se do egyptské armády začali dostávat také cizinci, protože se Egypťané od tohoto povolání stále více odvraceli.

Egyptská armáda za Ramessovců
Za vlády Ramessovců se egyptská armáda skládala z pěchoty a vozby. V období Staré říše a také ještě v období Střední říše bylo vybavení vojáků velice primitivní - těžkooděnci měli dřevěný štít potažený volskou kůží, kopí s měděným hrotem a meč. Ostatní pěšáci měli pouze bederní pás a ze zbraní jednoduchý luk a šípy z netvrzeného bronzu. Jednoduché luky se používaly u vojáků egyptské armády do konce 18. dynastie, kdy je nahradily luky trojúhelníkové. Ty se snadněji vyráběly ve velkém množství a byly lépe ovladatelné.

Lepší vojenská technika se do Egypta dostala díky výbojům Hyksósů. Díky nim Egypťané poznali koně a bojové vozy. V období Nové říše převzali egyptští vojáci řadu novinek z jejich výzbroje i výstroje. Ze zbraní se jednalo například o trojúhelníkový luk, zahnutý meč, tzv. "Syrské háky" se objevily za Thutmose III., z výstroje o helmici a kroužkovou zbroj. Ta se skládala z vesty s krátkými rukávy pošité kovovými plátky. Postupně se zlepšovali také jejich bronzové zbraně díky lepšímu poměru cínu a mědi. V boji zblízka používali sekeru se zakřivenou čepelí, primitivní palici s kamennou hlavicí a dýky.

Signatury | Supernatural

15. února 2015 v 10:24 | Domčí |  Signatury


Kopírujte a užvejte pouze se zdrojem
www.egypt888.blog.cz

Staregyptský horoskop: skutečnost či výmysl?

12. února 2015 v 13:04 | Domčí |  Novinky
Dnes je běžné, že na internetu kromě ,,obyčejných" horoskopů narazíte i na horoskopy mayské, vikingské, starořecké, čínské atd.

V kultuře starého Egypta byla astrologie považována za dar bohů. Jednotlivá znamení byla spojována s různými bohy a jejich vlastnostmi. K určitému božstvu bylo vždy přiřazeno i vymezené období roku. Znamení bohů bylo celkem jedenáct. Každé z nich mělo vlastní charakteristiku, která vycházela jednak z egyptské kultury a jednak z pozorování lidského chování.

Starý Egypt má pro své obdivovatele přímo magické kouzlo. Inspirují se jím malíři, architekti, filmoví tvůrci i módní návrháři. Je pravda, že hloubka poznání v této kultuře je přinejmenším pozoruhodná. Vyzkoušejte starý horoskop, kterému věřili tehdejší Egypťané. Třeba zjistíte, že lidská zkušenost překonává bariéru věků.

Amon Rea(30.leden - 1.březen)
Mut (2.březen - 3.duben)
Eset (4.duben - 6.květen)
Horus (7.květen - 8.červen)
Geb (9.červen - 12.červenec)
Sachmet(13.červenec - 14.srpen)
Toth (15.srpen - 16.září)
Sutech(17.září - 20.říjen)
Usir (21.říjen - 25.listopad)
Anubis(26.listopad - 28.prosinec)
Hathor(29.prosinec - 29.leden)

A jak to tedy s egyptských horoskopem opravdu je?

,,V textech jsem se nesetkal s tím, že by staří Egypťané předpovídali
budoucnost na základě znamení."

Toť odpověď zástupce ředitele egyptologického ústavu v Praze, PhDr. Břetislava Vachaly.

Blend | Selena Gomez

11. února 2015 v 12:19 | Domčí |  Blendy

Papyrologie

8. února 2015 v 12:04 | Domčí |  Mumifikace, lékařství, magie
Jak vypadá práce papyrologa, který restauruje informace v nalezených křehkých papyrech? A co mu může značné znesnadnit jeho práci?

Co je to papyrologie?
Většina z nás si při slovu papyrologie ihned představí starý nahnědlý papyrus popsaný hieroglyfickým (či jiným staroegyptským) písmem. Avšak jde o mylnou představu. Papyrologie je věda, která zkoumá především řecké (či latinské) texty, pocházející z konce 4. století př.n.l. do poloviny 7. st. n. l., tedy texty psané v pozdním starověku a raném středověku. Avšak nejedná se pouze o papyry, papyrologové zkoumají taktéž pergameny, hlíněné střepiny, dřevěné tabulky a jiné. Rovněž zkoumají život v Egyptě v době řecké a římské nadvlády. Papyrologů není hodně, protože jde o složitý výsek vědy, avšak i přesto se dnes sjíždějí na nejrůznější setkáních. Mezi první patřil sjezd v Leidenu v roce 1931, od tohoto roku se pak papyrologové scházeli v Paříži, Oslu, Varšavě, Krakowě, Miláně, Vídni.

Řečtina na egyptských papyrech? Jak k tomu došlo:
Přestože egyptský papyrus byl vyvážen do mnoha cizích zemí, největší náleziště je pouze v Egyptě, díky příhodným suchým podmínkám, díky nimž většina papyrů nemusela podlehnout vlhku. Jak se ovšem dostala řečtina na tradiční egyptské papyry?

Mezi první Řeky, kteří se objevili v Egyptě, se řadili námezdní žoldnéři, které si najal faraon Psammték I. v polovině 7. století před Kristem, proti asyrským nájezdníkům. V této době také vzniklo první řecké město na území Egypta - Naukratis, které objevil jeden z nejznámějších anglických egyptologů - W.M. Petrie. Z této doby však řecké texty nalezené v Egyptě nepocházejí. Přestože bylo Řekům v 7. století př.Kr. dovoleno rovněž obývat hlavní město, Mennofer, Řekové brzy s Egypťany splynuli a ve 3. století př.n.l. už je nebylo možno rozeznat od Egypťanů.

Helénskou kulturu přinesl do Egypta až vojevůdce Alexandr Makedonský. Od jeho vstupu na egyptskou půdu v roce 332 př.n.l. se stala řečtina úředním jazykem, který museli ovládat i rodilí Egypťané, pokud chtěli jednat s úřady. Řečtina se tedy v Egyptě udržela až do září roku 642, kdy císařská loďstva opustila Alexandrii a nechala tak Egypt napospas vítězným Arabům.

Řekové žijící v Egyptě využívali ke psaní papyry, avšak papyrus byl dost drahý, proto se uchylovali i k jiným materiálům, například k pergamenu, který se začal v Egyptě hojně využívat v 1. století n.l. Nejoblíbenějším materiálem byly hlíněné střepiny, kterých bylo dost, tudíž takřka zadarmo. Využívalo se také dřevěných tabulek, které se svazovaly k sobě, a vznikaly tak první ,,knížky," jimž se říkalo kodex.

V této době se ještě užívala ke psaní tradiční egyptská stébla rákosu, jejichž konec byl šikmo seříznut. Tak mohli Egypťané nejen psát tenké čáry, ale vykreslovat i ty hrubší. Přestože řecká písmena nepotřebovala toto stínování, rozbory ukázaly, že Řekové používaly ke psaní rákos. Ve 3. století př.Kr. pak začali používat hrubšího rákosu, který byl na konci zúžen a uprostřed roztřepen, tzv. antické pero kalamos. Tímto psacím náčiním se dalo lehce psát jak na papyry, tak na pergameny, ostraka a dřevěné tabulky. Kalamos byl využíván až do středověku...
Takové materiály na psaní tedy vládly v době helenistického Egypta...

Práce papyrologů:
Nejnamáhavějśí práci papyrologa je určitě restaurování papyrů, které během staletí mohly podlehnout různým nepříjemným vlivům prostředí - vlhko, bílí mravenci, zuhelnatění, roztrhání...Než tedy dojde k samotnému překládání, musí papyrus bezpečně zajistit. Už samotné rozvinutí svitků je namáhavý problém, jelikož papyrus při pohybu praská.

Dříve se používala ke zmírnění těchto potíží voda, která sice změkčila materiál, avšak ničila a smývla písmo. Dnes se tedy používají slabé roztoky kyselin, například kyseliny mléčné. Pak se papyrus vloží mezi dvě skla, která se přetřou olejovou barvou, která má papyrus chránit před vlhkostí. Pokud je takto papyrus zabezpečen, může se začít s překládáním. Tato práce však předchází roky studia a čtení originálních textů a k tomu nestačí pouze znalost klasické řečtiny v podání Platóna či jiných osobností. Od Alexandra Makedonského se totiž uchytila univerzální řečtina společná pro všechny helenistické říśe - Koiné. Další problémem nastává samotný rukopis. Nezapomeňme, že se písař mohl dopustit chyb, nebo pro změnu jeho osobitý styl psaní mohl být odlišný od vzorového písma tak, jak je tomu i v dnešních dobách.

Tak například někteří starověcí pisálkové vůbec neoddělovali slova či zvedli psací náčiní uprostřed slabiky či písmena. Rovnéž mohla být některá slova zapsaná symbolem nebo zkratkou. Většina papyrů je navíc silně poškozena, a tak tu a tam se vyskytne díra či chybí podstatná část textu. Tady musí zapracovat papyrologoca fantazie.

Mistr papyrolog:
Na závěr je snad vhodné uvést jednu významnou osobnost. Mezi nejznámější papyrology patřil Hugo Ibscher.Jako mladý chlapec pracoval v berlínském muzeu jako knihařský pomocník.Po celý svůj život pak byl všemi univerzitami, muzey a sbírkami papyrů zván na pomoc. Jeho umění totiž dokázalo i ten nejbídnější papyrus přivést ke skvělému stavu. Na základě své schopnosti analyzovat vlákna a barvy papyru dokázal poznat, který ústřižek patří kam a díky svým citlivým prstům dovedl rozvinout všechny papyry.

Signatury | Amanda Seyfried

7. února 2015 v 11:04 | Domčí |  Signatury


Free layout - Ashley Tisdale

5. února 2015 v 13:04 | Domčí |  Free layouts
Vyvořila jsem mírně abstraktní layout s Ashley Tisdale, je velmi obyčejný, bez nějakých klikacích vymožeností v horním menu. I přes jeho obyčejnost se mi docela líbí. Jsou k němu udělané také jednoduché popisky do menu.

Původně měl být dělaný v uplně jiném duchu, a to právě s vymoženostmi horního menu, různými odkazy a důmyslnými tabulkami, ale hold se mi tam nějak nevlezli.

Ještě jednoušší než jeho vzhled je jeho nastavení. Skládá se pouze z okrajů, ale pokud by měl někdo problém nebo si s tím nechtěl lámat hlavu napište mi na email DominikaVaneckova.888@seznam.cz.

Layout je ke stažení na uložto pod heslem egypt888 jako obvykle.Egyptské mýty - O významu písma

4. února 2015 v 10:39 | Domčí |  Legendy,báje a pověsti
Mýtus o Theuthovi (egyptský Thovt), jak jej vyprávěl Faidrovi Sokratés v Platónově díle Dialogy o kráse.

Sokratés: Slyšel jsem, že v okolí egyptské Naukratidy žil kterýsi z tamních starodávných bohů, jemuž je také zasvěcen pták, kterého nazývají ibis. To božstvo samo prý se jmenovalo Theuth. Tento bůh prý první vynašel čísla a počty, geometrii a hvězdářství, hru v kaménky i v kostky, a ovšem také písmo.

Králem celého tehdejšího Egypta byl Thamús a sídlil v tom velkém městě v horní zemi, které Řekové nazývají egyptskými Thébami a tamnímu bohu říkají Ammón. K tomuto králi Theuth přišel, ukázal mu svá umění a pravil, že by se měla rozšířit mezi ostatní Egypťany. Král se ho ptal, jaký užitek z každého umění plyne.

Theuth mu to vyložil a král haněl nebo chválil podle toho, co se mu zdálo správným nebo ne. Když byla řeč o písmu, pravil Theuth: ,,Tato znalost, králi, učiní Egypťany moudřejšími a dodá jim lepší paměti, je to totiž lék pro posílení jejich paměti a moudrosti." Král mu na to odpověděl: ,,Theuthe, veliký umělče, někdo je schopen zplodit umělecká díla, jiný však podsoudit, jaký podíl škody nebo užitku přinesou těm, kdo jich budou užívat. Tak nyní i ty, který jsi otcem písma, z náklonosti otcovské jsi o něm řekl pravý opak toho, než jaký má význam.

Kdo se mu naučí, přestanou si cvičit paměť a tím budou zapomínat, nebož spoléhajíce na písmo nebudou rozpomínat sami od sebe zevnitř, nýbrž jen zevně, podle cizích znaků, našel jsi tedy prostředek pro upamatování, nikoliv pro paměť. Poskytuješ svým žákům jen zdání moudrosti, ale nikoliv moudrost pravou. Lidé se dozvědí o mnohých věcech bez učení a budou si myslet, že mnoho znají, ačkoliv většinou nebudou znát nic. Bude s nimi těžké pořízení, neboť místo moudrosti budou mít jenom nátěr vzdělanosti."

7 let blogu!

3. února 2015 v 0:01 | Domčí |  Co je nového?
Dnes 3.února 2015, slaví blog své SEDMÉ narozeniny!

I když se tu v posledních pár letech objevím jednou za čas, vždy jsem ráda za to, co jsem za těch pár let zvládla vybudovat. Vzpomínám na staré doby, kdy jsem přidávala spoustu článků a videí, návštěvnost se občas i pohybovala nad stovkou lidí za den.

Dnes je to jiné. O čem psát není, čas na psaní také není. Zvláště mě mrzí, že spousta blogů s tou samou tématikou nepřežila tato nouzová léta. Ráda bych se podívala na ostatní blogy, a popovídala si na společné téma.

Ale co už, já a můj blog jsme stále tady. Pro Vás. Pro ty, co sem ještě párkrát zamíří a občas si přečtou nějaký článek.
Děkuji za krásných 7 let! ♥

Article pictures - Jessie J

1. února 2015 v 13:34 | Domčí |  Article pictures
3 obyčejné úvodníky do článků s Jessie J.Líbí se mi.
xx

Kopírujte se zdrojem