Srpen 2015


Nábytek ve starověkém Egyptě

31. srpna 2015 v 11:44 | Domčí |  Všední život Egypťanů
Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.

Minimalismus a rafinovanost - tato dvě slova výstižně charakterizují nábytek starověkého Egypta. Střízlivé, ale promyšlené pohodlí je tím nejlepším důkazem vztahu, jaký měli Egypťané ke krásným věcem. Bohatí poddaní vlastnili nábytek ze dřeva či kamene vykládaný drahokamy, který dokonale zapadal do přátelského a harmonického ovzduší v tehdejších vkusně zařízených příbytcích.

Pokud se například podíváme na skládací lůžko Tutanchamona nalezené Carterem v Tutanchamonově hrobce KV 62, uvědomíme si, že nic lepšího od té doby vynalezeno nebylo. Vše bylo jednoduché a praktické. Tato úžasná postel, kterou si král vozil s sebou na cestách, se dala dvakrát přeložit.

V Egyptě nikdy nebyl dostatek kvalitního dřeva, které se tudíž muselo dovážet z Libanonu a Núbie. Egyptští umělečtí truhláři ovšem byli skutečnými mistry a dokázali vykládat nábytek slonovinou nebo sklovinou, nebo ho zdobit stříbrnými a zlatými plátky. Mezi nejoblíbenější ozdobné motivy patřila flóra a fauna - lotos, papyrus, lví tlapy, výjevy z lovu, ptáci apod.

Past layout - Abú Simbel

30. srpna 2015 v 17:56 | Domčí |  Past layouts
Opět s přelomem měsíce je tu nový layout, podle mě v trochu podzimních barvách, a stylově stejný jako všechny layouty na tomto blogu, ale je to styl, který se mi líbí :)

Původně jsem měla rozpracované asi 2 jiné layouty, v úplně jiném duchu, ale tak nějak se mi nelíbily, hlavně s fotkami krajin nebo památek se špatně pracuje, takže tahle možnost je pro mě i jednodušší, a podle mě vypadá nejlépe :)

Layout tu bude zase minimálně jeden měsíc, možná déle, podle času na blog :) Jinak tenhle měsíc se stěhuji do Prahy, a tak aktivita bude o něco nižší, musím toho spoustu zařídit :)

Jinak všem přeji krásný konec prázdnin, a pevné nervy do začátku nového školního roku :)
Snad se vám layout líbí.

Grafika za soutěž č. 1

30. srpna 2015 v 14:41 | Domčí |  Soutěže
Tak soutěž se zatím moc neusadila, dostala jsem pouze 2 odpovědi od Nany a Katky a bohužel jen jedna z nich odpověděla správně, a to Nana :)

Pro Nanu mám jako odměnu za soutěž,tyhle signatury se Selenou Gomez, snad se ti budou líbit :)


Uspořádání komplexu Slunečního kultu v chrámu Hatšepsut

30. srpna 2015 v 14:29 | starovekyegypt.net |  Novinky

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.
Komplex Slunečního kultu v chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí se skládá ze dvou hlavních místností: Noční sluneční kaple (vestibul) a nádvoří s oltářem. Tam najdeme také dvě malé přechodové místnosti. Jedna odděluje Noční sluneční kapli od nádvoří s oltářem a druhá odděluje Noční sluneční kapli od zbývající části horního nádvoří.

Nacházejí se zde také 3 malé výklenky - po jednom v západní a jižní stěně nádvoří s oltářem a třetí v severní stěně Noční sluneční kaple. Horní Anupova svatyně přiléhající k severní stěně nádvoří s oltářem očividně nebyla součástí základní části komplexu a přesná funkce této části chrámu zůstává k rozřešení.

Noční sluneční kaple
Noční sluneční kaple v komplexu Slunečního kultu byla zdobená znázorněními sluneční bárky se slunečním bohem na jeho noční cestě do podsvětí. Umístění Noční kaple ve východní části komplexu Slunečního kultu zdůrazňuje ideu znovuvzkříšení slunce na východním obzoru poté, co v noci cestovalo podsvětím. Z této kaple pochází také úplně první důkaz o textu nazývaném Král jako Sluneční kněz. Jedná se o významné teologické pojednání, které zdůrazňuje roli faraóna jako dědice a služebníka slunečního boha.

Hlavní božstvo uctívané v komplexu Slunečního kultu byl Amon-Re, ale důležité místo zaujímali také Re-Harachtej a Atum-Amon, kteří jsou třemi různými vzájemně se doplňujícími aspekty a formami slunečního boha. Obřady znázorněné na stěnách komplexu Slunečního kultu byly prováděny faraonem, což opět zdůrazňovalo jeho roli jako dědice slunečního boha. V případě Hatšepsut zde byl ještě další účel - legalizace jejího úřadu krále, když se prohlásila za ztělesněnou dceru samotného Amon-Rea.


Retouch - eyes

30. srpna 2015 v 10:44 | Domčí |  Ostatní grafika
Jedna ze starších retuší :)

Blend Anna Popplewell

29. srpna 2015 v 10:44 | Domčí |  Blendy

Egyptský daňový systém

28. srpna 2015 v 10:24 | Domčí |  Všední život Egypťanů
Daně se platily od samého počátku egyptské státnosti. V Archaickém období byly vybírány v podobě naturálních dávek během pravidelných cest faraona po celém Egyptě. Ve Staré říši započalo pravidelné sčítání dobytka jednou za dva roky. Toto sčítání tvořilo základ daňového systému. Faraon tak měl přehled o bohatství a prosperitě své říše. V případě náročných projektů, jako stavba pyramidy či kopání zavlažovacích kanálů, mohl být census zkrácen a dobytek sčítán každý rok.

Ve starověkém Egyptě v zásadě veškerá země a všichni lidé patřili faraonovi. Egypťané byli povinni odvádět ve prospěch faraona práci výměnou za jídlo. Daně nazývané baku byly dvojího typu - daně v naturáliích a daně ve formě práce, tedy jakási robota. Daně se ve skutečnosti týkaly především řemeslníků a rolníků, jejichž produktivita byla pro stát nejdůležitější. Dahšúrský dekret

V období Staré říše vydal panovník 6. dynastie Pepi I. výnos, podle nějž "dvě pyramidová města krále Horního a Dolního Egypta Snofrua" (Médům a Dahšúr) byla na věky zbavena povinnosti roboty a daní. Na oplátku za toto slavnostní prohlášení musela dotyčná města navždy udržovat božský kult krále. Kopie dekretu byla vytesána do kamenné stély a pravděpodobně vystavena v chrámu. Později napodobili Pepi I. i další faraoni a nomarchové, takže povinnosti platit daně bylo navěky zbavováno stále více chrámů. Egypťané neznali peníze, takže daně platili v naturáliich.

Maják na ostrově Faru bude znovupostaven na původním místě

27. srpna 2015 v 13:24 | starovekyegypt.net |  Novinky

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.
Maják na ostrově Faru, jeden ze sedmi starověkých divů světa, který byl velmi poničen třemi zemětřeseními, bude znovupostaven poblíž jeho původního místa.

Dr. Mostafa Amin, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky, řekl pro Youm7 , že na jednání v minulém týdnu "schválili členové Stálého výboru egyptských starožitností starý projekt, předložený již dříve alexandrijským guvernorátem, jehož cílem je oživit maják."

Vysvětlil, že se členové výboru shodli na rekonstrukci majáku na pozemku, který se nachází jen několik metrů na jihozápad od původního umístění tohoto orientačního bodu. Dodal, že alexandrijskému guvernorátu byla ke konečnému schválení předložena komplexní studie.

Profesor řecko římské archeologie, Fathy Khourshid, řekl pro Cairo Post Tuesday, že Alexandrijský maják, známý také jako Maják na ostrově Faru, byl těžce poškozen v průběhu série zemětřesení, která zasáhly Alexandrii a Středozemní oblast mezi 3. a 12. stoletím.

Podle Khourshida "silné zemětřesení v roce 1303 způsobilo obrovské poškození monumentu a mamelucký sultán Al-Ašraf Kajtbáj pak v roce 1480 znovu použil ruiny tohoto monumentu pro postavení pevnosti (která v současnosti stále ještě stojí a nese jeho jméno) na původním místě majáku Faru, severozápadně od Alexandrie".

Khourshid řekl, že věž byla postavena řeckým architektem Sostratos z Knidu za účelem navigace námořníků do přístavu a byla dokončena a inaugurována za vlády Ptolemaia II. Filadelfa. "Původní stavba se skládala ze tří stupňů: dolní čtvercové sekce ve středu, střední osmiúhelníkovou sekcí a kruhovou sekcí na vrcholu," dodal. Vrchol stavby míval zrcadlo, které odráželo sluneční světlo ve dne, zatímco v noci byl zapálen oheň, aby vedl lodě, řekl Khourshid.


V roce 1994 byly odhaleny pozůstatky původní stavby na dně propadlé části alexandrijského východního přístavu. S odhadovanou výškou 130 metrů (420 stop) byla věž po mnoho století nejvyšší člověkem vytvořenou konstrukcí za zemi.


Buttons Nina Dobrev

27. srpna 2015 v 11:09 | Domčí |  Png

Layout na přání - nell

26. srpna 2015 v 18:46 | Domčí |  Objednané layouty
Další layout na přání, mě se teda vůbec nelíbí :( ale nell ano a to je hlavní :)


Blend Ali Larter

26. srpna 2015 v 13:04 | Domčí |  Blendy

Na Sinaji bylo objeveno ústředí egyptské armády v Nové říši

26. srpna 2015 v 10:09 | starovekyegypt.net |  Objevy, nové poznatky

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.
Dr. Mamdouh El Damaty oznámil objev pozůstatků východní brány pevnosti Caru (Tharw ) na Sinaji, která sloužila jako ústředí egyptské armády v Nové říši. Tento objev učinil egyptský tým pracující v Tell Habwa na východním břehu Suezského kanálu.

Objev zahrnoval také královský sklad z cihel z nepálené hlíny patřící "Ramesseovi II. a Thutmosovi III." a také hřbitov 26. dynastie s většinou hrobů z cihel z nepálené hlíny a skupinou hrobek obsahujících lidské pozůstatky nesoucí známky zranění z bitev.


Objevená část východní brány pevnosti Caru jsou 3 fragmenty vápence s vyrytými nápisy Ramesse II., které jsou 3 metry dlouhé a 1 metr široké. Pevnost je na slavné Horově armádní cestě, s jejíž pomocí byly zabezpečovány východní hranice Egypta.

Signatury Egypt 2

25. srpna 2015 v 9:59 | Domčí |  Signatury


Statistika 17.8. - 23.8. 2015

24. srpna 2015 v 13:02 | Domčí |  Statistiky

Pondělí - 56
Úterý - 56
Středa - 58
Čtvrtek - 26
Pátek - 19
Sobota - 28
Neděle - 40

Celkem - 283 ♥


Avatary Lea Michele

24. srpna 2015 v 11:14 | Domčí |  Avatary
xxxx

xxxx

Vyhodnocení 5. kola VGS

23. srpna 2015 v 21:35 | Domčí |  Soutěže
Jsem naplno zpět ze všech dovolenek, a se mnou je tu vyhodnocení 5. kola VGS.
V tomto kole bylo úkolem vytvořit obálku časopisu, a líbí se mi, že každá ze soutěžících se úkolu chopila jinak :)

Jak vidíte, v názvu článku není zadání do dalšího kola, protože žádné další kolo nebude. Toto bylo poslední kolo grafické soutěže. Chtěla jsem více kol, ale má to několik důvodů, proč je toto posledním. První je, že mě nějak přepadla chuť hodnotit, zadávat a vymýšlet. Druhým je čas. Jelikož se za 2 týdny stěhuji do Prahy, tak mám trochu více věcí na práci, zařizování, převoz věcí, nákupy nových a podobně. A tak bych nechtěla, aby tu pak soutěž stála bez hodnocení.

Otázkou je odměna pro výherce, nebo pro první 3 místa. Myslím, že by asi nebylo ideální vytvářet jako odměnu grafiku, když jste vy samy skvělé garfičky. Diplomy by ani neměly smysl. A tak jsem se rozhodla také pro častý druh odměny a to reklamu na blogu.

O vítězích na konci článku.

Ruští archeologové odkryli „Bílé zdi“ egyptského města Memfis

23. srpna 2015 v 15:04 | starovekyegypt.net |  Objevy, nové poznatky

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.
Ruská archeologická expedice trvající více než 10 let odkryla ohrazující zdi prvního kapitolu Egypta - legendárního města Memfis, které bylo srdcem egyptské civilizace více než 2 000 let.

Vědci z Centra egyptologických studií Ruské akademie věd (CESRAS) věří, že to, co odkryli, jsou základy kdysi obrovských zdí, které obklopovaly kapitol starověkého Egypta, nyní známého pod řeckým názvem Memfis.

Úspěch ruského úsilí vynést na světlo 5 200 let staré zdi byl potvrzen egyptským ministrem pro památky Mamdouhem al-Damatym. "Několik fragmentů bílého vápence ze zdí kapitolu bylo objeveno v průběhu vykopávkových prací prováděných týmem archeologů Ruského institutu egyptologie v Kom Tumanu, jižně od pyramid v Gíze, řekl Damaty. "Doufáme, že tento nález rozšíří naše znalosti o jednom z nejdůležitějších měst starověkého Egypta. Memfis hrál významnou politickou, náboženskou a ekonomickou roli v historii země. Jedním z jeho jmen bylo Inebuhedž nebo Bílé stěny,".

Vykopávky u nové stěny v Memfisu budou trvat po neurčitou dobu. "Obytná vrstva leží v 15 metrech, jak bylo odhaleno při kontrolních vrtech v místě vykopávek", řekla RT ředitelka CESRAS Galina Belova.

"Koncepčně je toto archeologické naleziště nevyčerpatelné," řekla Belova. "Kéž bychom měli…lepší zajištění financí, mohli bychom provádět vykopávky v mnohem širší oblasti, ale nedostatečné financování bohužel velmi zužuje náš výzkum," řekla.


Blend Bella Thorne

23. srpna 2015 v 13:04 | Domčí |  Blendy